Betoonpindade pinnatöötlus

Betooni pinnatöötluse lahendus

Betooni pinnatöötluseks võib kasutada erinevaid tooteid alates pinnakilet mittemoodustavatest nn immutusvahenditest kuni paksu pinnakilet moodustavate, pargusid täitvate peenkrohvi-tüüpi pinnakateteni. Välisõhuga kokkpuutuvate betoonkonstruktsioonide tehnilise funktsionaaluse üheks olulisemaks liigituskriteeriumiks on niiskuskäitumine.

Tooted lahenduses:

1. weber.vetonit REP 970

2. weber.tec 774

3. weber.tec 771

Pinnatöötlust liigitatakse üldiselt kolmeks tüübiks:

  • vett läbilaskev pinnatöötlus
  • vett pool-läbilaskev pinnatöötlus
  • veetihe pinnatöötlus

Vett läbilaskva pinnatöötluse korral läbivad vesi ja veeaur pinnakatte peaaegu vabalt, nagu poleks betoonpinda töödeldudki. Vett-poolläbilaskev pinnakate aeglustab vee ja veearu imbumist läbi pinnakatte, kuid ei aeglusta veeauru väljumist hoonest. Veetihe pinnakate aeglustab vee ja veeauru imbumist läbi pinnakatte tunduvalt. Sellesse rühma kuuluvad paljud orgaanilised värvid ja pinnatöötlusained.

Pinnakile moodustamise järgi võib pinnatöötluse jagada kolme rühma:

  • pinnakilet mittemoodustavad pinnatöötlusained
  • pinnakilet moodustavad pinnatöötlusained
  • pragusid täitvad pinnatöötlusained

Pinnakilet mittemoodustavaid pinnatöötlusaineid nimetatakse üldiselt immutusvahenditeks. Sellesse rühma võib liigitada ka teralise kivipõhised pinnatöötlusmaterjalid. Kilet moodustavad pinnatöötlusmaterjalid on tavalised betoonpinna värvimiseks kasutatavad tooted, mis aluspinda oluliselt ei imendu, vaid moodustavad aluspinnale kilekihi (0,1-1 mm). Pragusid täitvad pinnatöötlusained moodustavad üldiselt suhteliselt paksu kattekile, kattes tühjad praod nii, et pinnakate jääb siledaks.

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused