weber OutdoorRepair

Weber Estonia


 

Remontbetoon erinevate betoonpindade tasandamiseks, aukude täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadel sise- ja välistingimustes, nt. soklid, sise-ja väli betoontrepid jne. Toode võib jääda välitingimustes katmata.

Kihipaksus 3...20 mm, aukude täitmisel 50 mm.

  • Väga heade nakkeomadustega
  • Lihtne paigaldada
  • Sobib sise- ja välistingimustesse
  • Külmakindel

ENNE KASUTAMIST

Aluspind puhastatakse lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber REP 05). Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. Enne tööde algust tuleb aluspinda kergelt niisutada veega. 

TÖÖKÄIK

Kuivsegu (5 kg) segatakse 0.8 l puhta veega trelli ja vispli abil. Väiksema koguse võib segada ka käsitsi näiteks kellu või pahtlilabida abil, segada niikaua kuni on mass on ühtlane, umbes 5 minutit. Seejärel lase segul seista umbes 10 minutit. Valmissegatud segu kasutusaeg on umbes 45 minutit.

SÄILITAMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Segu säilib kuivades oludes kinnises pakendis 24 kuud tootmiskuupäevast. Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni. Kuivsegu võib käsitleda segajäätmena, kivistunud materjali mineraalse jäätmena. Tühja pakendit võib põletada.

 

Kulunorm u 2 kg/m²/mm
Soovituslik kihipaksus 3...20mm (kohati kuni 50mm)
Veekulu u 0.8 l/5 kg
Valmissegu kogus u 3.4 l/5 kg
Kasutusaeg u 45 minutit
Sideaine CEM II A 42.5 R kiirkivinev portlandtsement, polümeerid
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…1,2 mm
Lisaained

Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad lisaained

Nakketugevus (28 päeva) > 1,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevus 28 p. >15 MPa (EN 12190)
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Külmakindlus Jah 
Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 5 kg; 15 kg
Toote sertifikaadid CE

Seotud tooted weber OutdoorRepair