weber S-06

weber_S-06_we_care_small.jpg

Kuivbetoon weber S-06 on ilmastikukindel betoonisegu remonditöödeks ja õhukeses kihis valutööde tegemiseks. Betoonsegu täitematerjali fraktsioon on 0…0,6 mm ja soovituslik valatava kihi paksus 2..10 mm. Segu tarnitakse kuivseguna 25 kg pakendis. Veega segamisel saadakse valmis betoonisegu, mille keskmine survetugevus on 25 MPa.

  • Tugev
  • Ilmastikukindel
  • Plastne
  • Lihtsalt paigaldatav
  • Kvaliteetne

ENNE KASUTAMIST
Enne weber S-06-ga tasandamist või vuukide täitmist tuleb aluspind hoolikalt puhastada tolmust, lahtistesest ja kahjustunud materjalkihtidest, tsemendipiimast jm naket nõrgendavatest ainetest. Aluspinda on soovitatav niisutada veega, kuid segu ei või kanda läikiv-märjale aluspinnale.

TÖÖJUHISED
Sõltuvalt tööde mahust kantakse segu pinnale kas kelluga või terasliibiga. Mahukamate tööde korral valatakse suurem kogus segu põrandale ning tasandatakse rihtlatiga sobiva paksusega kihiks. Vuukide ja pragude täitmiseks kasutatakse kellut või pahtlilabidat. Piisava nakke saavutamiseks aluspinnaga tuleb segu alupinnal hõõruda. Tasandus- ja renoveerimistööde teostamisel järgida üldlevinuid töövõtteid.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt pinnale kantud segu kaitsta tuule, intensiivse päikese, sademete ja kiire kuivamise eest. Tasandatud või renoveeritud pinda on soovitatav 2…3 ööpäeva jooksul pärast tööde 

Pakend 25 kg
Kulunorm ca. 10 kg/m²/5 mm
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Fraktsioon 0…0,6 mm
Soovituslik kihipaksus 2…10 mm
Veekulu 4…4,5 L/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Kasutustemperatuur +5... +30ºC
Survetugevus 25 MPa
Sideaine Tsement
Täiteaine Liiv
Lisandid Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad lisandid