weber S-100

weber_S-100_25_kg_we_care_small.jpg

weber S-100 on universaalne ja jämedateraline ilmastikukindel betoonisegu mahukamateks valutöödeks. Sobib põrandate, terrasside, vundamentide, postide jm konstruktsioonielementide valamiseks. Kihipaksus on alates 3 cm. Sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes.

  • Tugev
  • Ilmastikukindel
  • Plastne
  • Lihtsalt paigaldatav
  • Kvaliteetne

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema tugev, jäik ja stabiilne. Põranda, kõnnitee vmt konstutsiooni valamisel peab enne valutöid aluspinna hoolikalt tihendama. Silluste, postide jms valamisel tuleb veenduda, et raketised oleksid täpselt ehitatud ning betoneerimiseks piisavalt tugevad.

TÖÖJUHISED
Väiksemate betoonitööde korral kantakse weber S-100 pinnale kelluga või valatakse vähehaaval segamisnõust. Suuremamahuliste tööde korral valatakse suurem kogus segu põrandale, pinnasele või raketisse segamisnõust või segumasinast. Kohe pärast segu paika panemist peab seda tihendama ning töötlema sobiva viimitlusastmeni. Värskelt valatud pinda võib tasandada kellu, terasliibi või rihtlatiga. Vuukide pragude täitmiseks kasutatakse kellut või pahtlilabidat. Tasandus- ja renoveerimistööde teostamisel järgida üldlevinuid töövõtteid.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud segu või konstruktsiooni kaitsta tuule, intensiivse päikese, sademete ja kiire kuivamise eest. Tasandatud või renoveeritud pinda on soovitatav 2…3 ööpäeva jooksul pärast tööde tegemist niisutada.

Kulunorm umbes 20 kg/m²/10 mm
Pakend 25 kg ja 1000 kg kott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Fraktsioon 0…10 mm
Soovituslik kihipaksus minimaalselt 30 mm
Veekulu 2,5…3 l/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Tugevusklass C 20/25
Sideaine Kiirkivinev portlandtsement
Täiteaine Liiv, lubjakivi killustik kuni 10 mm teraga
Lisandid Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad lisandid
Valmissegu 440-480 l/t