weber S-100 Talvine

S-100_Talvine_25_kg_small.jpg

weber S-100 Talvine on universaalne ja jämedateraline betoonisegu mahukamateks valutöödeks talvistes oludes. Minimaalne kasutustemperatruur -10C. Sobib põrandate, terrasside, vundamentide, postide jm konstruktsioonielementide valamiseks. Kihipaksus on alates 3 cm. Sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes.

  • Külmakindel
  • Tugev
  • Ilmastikukindel
  • Plastne
  • Lihtsalt paigaldatav
  • Kvaliteetne

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema tugev, jäik ja stabiilne. Põranda, kõnnitee vmt konstutsiooni valamisel peab enne valutöid aluspinna hoolikalt tihendama. Silluste, postide jms valamisel tuleb veenduda, et raketised oleksid täpselt ehitatud ning betoneerimiseks piisavalt tugevad. Silmnähtavalt jäätunud ja jääga kaetud aluspindu ei või betoneerida.

TÖÖJUHISED
Väiksemate betoonitööde korral kantakse weber S-100 Talvine pinnale kelluga või valatakse vähehaaval segamisnõust. Suuremamahuliste tööde korral valatakse suurem kogus segu põrandale, pinnasele või raketisse segamisnõust või segumasinast. Kohe pärast segu paika panemist peab seda tihendama ning töötlema sobiva viimistlusastmeni. Värskelt valatud pinda võib tasandada kellu, terasliibi või rihtlatiga. Vuukide ja aukude täitmiseks kasutatakse kellut. Betoneerimistööde teostamisel järgida üldlevinud norme ja töövõtteid.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud/paigaldatud segu kaitsta tuule ja sademete eest. Võimaluse korral soojendada värsket betoonivalu kuni +10 C kraadini.
 

Pakend 25 kg; 1000 kg
Kulunorm umbes 20 kg/m²/10 mm
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Fraktsioon 0...10 mm
Soovituslik kihipaksus min. 30 mm
Veekulu 2,2…2,5 L/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Kasutustemperatuur -10…+30 ºC
Tugevusklass C 20/25
Sideaine Portlandtsement
Täiteaine Liiv 0…10 mm
Lisandid Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad lisandid, vee jäätumispiiri alandavad lisandid