weber S-30

weber_S-30_we_care_small.jpg

Kuivbetoon weber S-30 on ilmastikukindel betoonisegu üldisteks valutöödeks. Betoonsegu täitematerjali fraktsioon on 0…3 mm ja soovituslik valatava kihi paksus 10...50 mm. Segu tarnitakse kuivseguna 25 kg pakendis. Veega segamisel saadakse valmis betoonisegu, mille keskmine survetugevus on 20 MPa.

  • Garanteeritud kvaliteet
  • Lai kasutusvaldkond
  • Vastupidav ilmastikuoludele
  • Lihtne kasutada
  • Survetugevus 20 MPa
  • Külmakindel

ENNE KASUTAMIST
Enne weber S-30-ga tasandamist või vuukide täitmist tuleb aluspind hoolikalt puhastada tolmust, lahtistesest ja kahjustunud materjalkihtidest, tsemendipiimast jm naket nõrgendavatest ainetest. Aluspinda on soovitatav niisutada veega, kuid segu ei või kanda läikiv-märjale aluspinnale. Põranda, kõnnitee vmt konstruktsiooni valamisel tuleb aluspind hoolikalt tihendada.

TÖÖJUHISED
Väiksemate betoonitööde korral kantakse segu pinnale kelluga või valatakse vähehaaval segamisnõust. Suuremamahuliste tööde korral valatakse suurem kogus segu põrandale, pinnasele või raketisse segamisnõust või segumasinast. Kohe pärast segu paika panemist peab seda tihendama ning töötlema sobiva viimitlusastmeni. Värskelt valatud pinda võib tasandada kellu, terasliibi või rihtlatiga. Vuukide ja pragude täitmiseks kasutatakse kellut või pahtlilabidat. Piisava nakke saavutamiseks aluspinnaga tuleb segu aluspinnal hõõruda. Tasandus- ja renoveerimistööde teostamisel järgida üldlevinuid töövõtteid.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud segu või konstruktsiooni kaitsta tuule, intensiivse päikese, sademete ja kiire kuivamise eest. Tasandatud või renoveeritud pinda on soovitatav 2…3 ööpäeva jooksul pärast tööde tegemist niisutada.

OHUTUSTEAVE

  • Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi min 20% kogumahust.
  • Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga.
  • Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi.
  • Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.
Pakend 25 kg
Kulunorm ca. 20 kg/m²/10 mm
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Fraktsioon 0…3 mm
Soovituslik kihipaksus 10…50 mm
Veekulu 3…3,4 L/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Kasutustemperatuur suvine +5... +30ºC
  talvine -10…+30 ºC
Survetugevus  suvine 20 MPa ja talvine 25 MPa
Sideaine Tsement
Täiteaine Liiv
Lisandid Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad lisand