weber S-30 Talvine

weber S-30 Talvine betoon

weber S-30 Talvine on universaalne betoonisegu üldisesteks valutöödeks talvistes oludes. Minimaalne kasutustemperatuur -10°C. Kihi paksus on 1..5 cm. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

  • Külmakindel
  • Tugev
  • Ilmastikukindel
  • Plastne
  • Lihtsalt paigaldatav
  • Kvaliteetne

ENNE KASUTAMIST
Enne weber S-30 Talvine betooniga tasandamist või vuukide täitmist tuleb aluspind hoolikalt puhastada tolmust, lahtistesest ja kahjustunud materjali kihtidest, tsemendipiimast jm naket nõrgendavatest ainetest. Segu ei või valada jäätunud või härmatisega kaetud pinnale. Põranda, kõnnitee vmt konstruktsiooni valamisel tuleb aluspind hoolikalt tihendada.

TÖÖJUHISED
Väiksemate betoonitööde korral kantakse segu pinnale kelluga või valatakse vähehaaval segamisnõust. Suuremamahuliste tööde korral valatakse suurem kogus segu põrandale, pinnasele või raketisse segamisnõust või segumasinast. Kohe pärast segu paika panemist peab seda tihendama ning töötlema sobiva viimistlusastmeni. Värskelt valatud pinda võib tasandada kellu, terasliibi või rihtlatiga. Vuukide ja pragude täitmiseks kasutatakse kellut või pahtlilabidat. Piisava nakke saavutamiseks aluspinnaga tuleb segu aluspinnal hõõruda. Tasandus- ja renoveerimistööde teostamisel järgida üldlevinud norme ja töövõtteid.

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud/paigaldatud segu kaitsta tuule ja sademete eest. Võimaluse korral soojendada värsket betoonivalu kuni +10°C kraadini.

 

OHUTUSTEAVE

  • Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi min 20% kogumahust.
  • Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga.
  • Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi.
  • Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.
Pakend 25 kg
Kulunorm ca. 20 kg/m²/10 mm
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Fraktsioon 0…3 mm
Soovituslik kihipaksus 10…50 mm
Veekulu 3…3,4 L/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Kasutustemperatuur -10…+30 ºC
Survetugevus 25 MPa
Sideaine Tsement
Täiteaine Liiv
Lisandid Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad lisand