Kuidas saada lahti umbrohust oma aias?

Kergkruus aias

Fibo kergkruusa saab kasutada peenarde ja kiviktaimlate multškatteks. Multšimine vähendab umbrohu teket, mulla paakumist ning kooriku teket mulla pinnale. Kate laseb läbi vihmavee, kuid takistab niiskuse aurustumist, mulla hingamist sealjuures segamata.

Mulla ööpäevane temperatuuri kõikumine väheneb ning see loob taime juurtele soodsa kasvukeskkonna. Taimedele on kõige parem kasutada alumise kihina orgaanilist multsi (kompost, puulehed, põhk, adru  jmt)  ning katta see pealt kergkruusa kihiga. Olenevalt peenra suurusest tuleb kattematerjalina kasutada M 4-10 mm või L 10-20 mm fraktsioonilist kergkruusa. Erinevalt  orgaanilistest  materjalidest on kergkruusast kate vastupidav ega vaja sageli uuendamist. Ka ei soodusta see kahjurite pesitsemist ega taimehaiguste levikut. Lisaks  peenardele võib kergkruusaga katta viljapuude ümbruse, see kaitseb puid sammaldumise ja mädanike eest. Multšimisel tuleb silmas pidada, et kergkruus ei lagune mullas nagu orgaaniline multš ja arvestada seda taimede väetamisel. Ka ei sobi juurekaela  katmine kõikidele taimedele - näiteks aediiriste juured tahavad osaliselt päikesevalgust.

Kergkruusa on lihtne kasutada ka taimekastide või -konteinerite mullapinna dekoratiivkattena, nii püsivad taimed ja nende ümbrus puhtad ka tugeva vihma korral. On oht, et tugeva vihmaga hakkab kergkruus pinnasel ujuma. 

Leca kergkruus on:

-  Põlematu ja külmakindel

-  Tugev vaatamata oma kergusele

-  Hea soojus- ja heliisolaator

-  Keemiliselt neutraalne (pH 8-9)

-  Vastupidav korduvale jäätumis- ja sulamisprotsessidele