Kuidas valida maja ehitamiseks sobivat plokki?

Fibo müüritis

Tihti küsitakse meie käest, et millist plokki ma peaksin kasutama maja ehitamiseks. Lihtne küsimus, kuid keeruline vastata. Siinkohal toome välja kolm olulisemat punkti, mida tuleb ploki valikul arvestada:

-  Kas maja on ühe või mitme korrusega?

-  Kui suur on kandvate seinte vahekaugus?

-  Kui suured aknad-uksed on seintes?

Loomulikult on tegureid teisigi, kuid need 3 küsimust saavad ploki valikul üldjuhul määravaks. Kõige parem vastus küsimusele “millist plokki kasutada”: projekteerija määrab, millise paksuse ja tugevusega plokk sobib. Kuna tegemist on kandekonstruktsiooniga, siis ainult kellegi tuttava ehitusmehe ütlusest “ma olen koguaeg nii teinud” ei piisa. Kui aga alles unistate oma majast või olemasoleva ümberehitusest, siis esialgsete plaanide koostamisel võib lähtuda järgmistest põhimõtetest:

Ühekordne maja

Lihtsa ühekordse maja, mille seina kõrgus on umbes 2,5 - 3,0 m ja kandvate seinte vahekaugus jääb 6 m piiresse, võib üldjuhul ehitada 200 mm paksustest Fibo 3 ja Fibo 5 plokkidest. 

Ühekordne maja Fibo ploist

Pooleteistkordne maja

Enamasti sobivad 200 mm Fibo 3 ja Fibo 5 plokid ka 1,5-kordsete majade ehitamiseks. Kui aga esimese korruse kandvad seinad on teineteisest kaugemal kui 6 m, võiks kindluse mõttes esialgse eskiisi teha 250 mm paksuse plokiga. 

Pooleteistkordne maja Fibo plokist

Kahekordne maja

200 mm Fibo 3 ja Fibo 5 plokid sobivd reeglina ka väiksemate 2-kordsete majade ehitamiseks. Kui aga kandvate seinte vahekaugus ületab 6 m ja akende laius on >2,5 m, tasuks esimene korrus kohe arvestada 250 mm plokiga. Teise korruse ehitamiseks võivad 200 mm plokid sobida. 

Kahekorruseline maja Fibo plokist

Kolmekordne maja

3-kordse maja seinad võib kavandada nii: esimene korrus 300 mm, teine korrus 250 mm ja kolmas 200 mm plokist. 

Kolmekordne maja Fibo plokist

Märkus:

Eeltoodud nõuanded on siiski vaid soovitused, mis põhinevad praktikas enimlevinud lahendustel. Tihti tekib olukordi, kus müüritise raskelt koormatud tsoonid (nt. silluste, talade ja tugipostide all) peab laduma tugevamast plokist: üldlevinud Fibo 3 MPa asemel hoopis Fibo 5 MPa.

Infoks:

Vundamentide ehitamiseks sobivad mõlema tugevusega plokid: 3 MPa ja 5 MPa.

Vundament Fibo plokist

Kontakt

Kui mõni küsimus jäi veel vastamata või töö käigus tekib küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, siis võtke ühendust meie plokitoodete tootejuhiga Margus Tint margus.tint@saint-gobain.com, tel.  +372 504 4075