weber REP 45

weber rep 45

Remontbetoon 45 MPa (R4-klass)

weber REP 45 remontbetoon on ilmastikukindel, fiiberkiududega armeeritud tsement-polümeerne (PMC) ning väikse mahukahanemisega valgumatu betoon. Soovituslik kihipaksus on vahemikus 5…20 mm, aukude täitmisel kuni 50 mm. weber REP 45 on külma- ja soolakindel.

  • Tsementpolümeerne (PMC)
  • Fiiberkiududega
  • Kihipaksusega 5…20 mm (50mm)
  • Survetugevus >45 MPa
  • Sildade, sadamarajatiste remondiks (SILKO heakskiit)

ENNE PAIGALDAMIST

Betoonpinnad puhastatakse hoolikalt. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikamisega või vesiliivapritsiga. Pärast mehaanilist puhastamist tuleb osaliselt kahjustunud pealispind veel vesiliivapritsiga eemaldada. Lõpuks pestakse pinnad surveveega. Nähtavale tulevat armatuurterast käsitleda vastavalt projekteerija ettekirjutusele. Armatuurteras puhastatakse hoolikalt roostest minimaalselt puhtusklassini Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits, survepesu või terashari). Kohe pärast puhastamist kaetakse teras kaitsekihiga weber REP 05. Aluspinda kastetakse töödele eelneval päeval. Kasutatav veekogus sõltub keskonnatingimustest - ilmast, alusbetooni kvaliteedist jne. Vahetult enne remonttööde algust niisutatakse aluspinda. Töödega võib alustada pärast kogu vee imendumist, st pealispind on nn mattmärg. Väga sileda aluspinna võib nakke parandamiseks kruntida weber REP 05-ga. Seejärel kantakse weber REP 45 märjale, aga tugevasti aluspinda sisse hõõrutud weber REP 05-le. Minimaalne lubatud temperatuur on +5 ºC.

TÖÖKÄIK

Kotitäis (20 kg) kuivsegu weber REP 45 seguvee hulk on 3,0-3,3 liitrit. Segamine toimub kahes etapis: esmalt mõõdetakse segamisnõusse minimaalne veehulk ja lisatakse kuivsegu, seejuures kogu aeg segades. Nii saadakse ühtlane tummine mass, millel lastakse seista 10 minutit. Seejärel segatakse uuesti ja vajadusel lisatakse lõplik kogus vett. Vett ei tohi üle doseerida! Valmis segatud segu kasutusaeg on 45 minutit.

Tasandustöödega pealekantava ühe segukihi paksus on 5...20 mm. Aukude ja kraatrite täitmisel võib kihipaksus küündida 50 mm. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema töö tegemise ajal ja nädal pärast seda vähemalt +5 ºC. Kuni 30 mm paksune täide tehakse ühe
kihina. Segu kantakse pinnale kas kelluga visates või liibiga surudes. Täiskrohvitud koha pinnatasasus saavutatakse liigse segu mahalõikamisega. Lõikuri toetuspinnaks võib olla kas vana betoonipind või õigesti paigaldatud rihtlati serv. Lõikamisega saadakse sirge aga kare pealispind ja remontsegu nake aluspinnaga ei saa rikutud. Mitmekihilisel täitmisel peab alumine kiht olema piisavalt tahenenud, et selle nake ei saaks uue kihi pealepanemisega kannatada. Sobiv kuivamisaeg on seejuures 4-6 tundi. Alumise kihi pealispind peab kindlasti jääma kare, et saavutada kihtide vahel maksimaalne nake. Kui järgmise kihi pealekandmine jääb järgmisele päevale, tuleb aluspinda kindlasti eelnevalt niisutada.

PRAKTILISED NÕUANDED

Järelhooldus mõjutab suuresti remontbetooni nakke, tugevuse ja tiheduse näitajaid. Kohustuslik on hoida remontbetooni pind jätkuvalt niiskena 5 järgneva ööpäeva jooksul. Pinna võib kiire kuivamise eest kilega kinni katta. Järelhooldus lõpetatakse järk-järguliselt vee hulga vähendamisega – niimoodi me väldime betooni kuivamisšokist põhjustatud pragunemist. Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatusega).

Soovituslik kihipaksus 5…20 (50) mm
Veekulu 3,0…3,3 l/25 kg (15-16,5%)
Valmissegu kogus u 11 l/20kg
Kasutusaeg u 45 minutit
Sideaine kiirkivinev portlandtsement (CEM II A 42,5 R) ja polümeerid
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…2 mm
Lisaained Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevus (prisma 40x40x160 mm³ (w=14%))  
1 ööpäev u 10 MPa (EN 12190)
7 ööpäeva u 30 MPa (EN 12190)
28 ööpäeva >45 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboniseerimis kindlus Jah (EN 13295)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤ 0,5 kg/m2 *h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg
Värvus Hall
Toote sertifikaadid CE
Tooteleht printimiseks

weber REP 45 (est) (PDF - 107,39 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber REP 45 (eng) (PDF - 112,29 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber REP 45 (DoP) (PDF - 312,56 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weber REP 45