weber REP 970

Weber Estonia

Peen tasandusbetoon >25 MPa (R3-klass)

weber REP 970 on polümeer-modifitseeritud soola- ja külmakindel hall viimistluskrohv remonditud betooni viimistlemiseks või ebatasase betooni tasandamiseks. Toode on ilmastiku- ja külmakindel ning, mida saab paigaldada käsitsi kui ka pumbaga.  weber REP 970 vastab EN 1504-3  standardi R3 klassile ja see pakub betoonile täiendavat kaitset takistades niiksuse ja süsinikdioksiidi pääsemist alusbetooni.

  • Külmakindel
  • Soolakindel
  • Ilmastikukindel
  • Takistab niiskuse ja süsinikdioksiidi (CO2) pääsu alusbetooni
  • Käsitsi ja pumbaga paigaldatav

ENNE KASUTAMIST

Betoonpinnad puhastatakse hoolikalt. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikamisega või vesiliivapritsiga. Pärast mehaanilist puhastamist tuleb osaliselt kahjustunud pealispind veel vesiliivapritsiga eemaldada. Lõpuks pestakse pinnad surveveega. Nähtavale tulevat armatuurterast käsitleda vastavalt projekteerija ettekirjutusele. Armatuurteras puhastatakse hoolikalt roostest minimaalselt puhtusklassini Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits, survepesu või terashari). Kohe pärast puhastamist kaetakse teras kaitsekihiga weber REP 05. Aluspinda kastetakse töödele eelneval päeval. Kasutatav veekogus sõltub keskonnatingimustest - ilmast, alusbetooni kvaliteedist jne. Vahetult enne remonttööde algust niisutatakse aluspinda. Töödega võib alustada pärast kogu vee imendumist, st pealispind on nn mattmärg. Väga sileda aluspinna võib nakke parandamiseks kruntidaweber REP 05-ga. 

TÖÖKÄIK

Kotitäis (20 kg) kuivsegu weber REP 970 seguvee hulk on 3,6...4,0 liitrit. Segamine toimub kahes etapis: esmalt mõõdetakse segamisnõusse minimaalne veehulk ja lisatakse kuivsegu, seejuures kogu aeg segades. Nii saadakse ühtlane tummine mass, millel lastakse seista 10 minutit. Seejärel segatakse uuesti ja vajadusel lisatakse lõplik kogus vett. Vett ei tohi üle doseerida! Valmis segatud segu kasutusaeg on 45 minutit.

weber REP 970 saab pinnale kanda kästisi või kasutades segupumpa. Seinal tasandamiseks saab kasutada krohvimiseks kasutatavaid tööriistu (terasliip, kummitallaga hõõruti). Seina kantud segule saab ka anda struktuuri harjaga või jätta pumbaga pritsimise järgne pind.   Segukihi paksus on 2...4 mm. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema töö tegemise ajal ja nädal pärast seda vähemalt +5 ºC. Mitmekihilisel täitmisel peab alumine kiht olema piisavalt tahenenud, et selle nake ei saaks uue kihi pealepanemisega kannatada. 

PRAKTILISED NÕUANDED

Järelhooldus mõjutab suuresti remontbetooni nakke, tugevuse ja tiheduse näitajaid. Kohustuslik on hoida remontbetooni pind jätkuvalt niiskena 3 järgneva ööpäeva jooksul. Pinna võib kiire kuivamise eest kilega kinni katta. Järelhooldus lõpetatakse järk-järguliselt vee hulga vähendamisega – niimoodi me väldime betooni kuivamis-šokist põhjustatud pragunemist. Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatusega).

Kulunorm 2 kg/m²/mm
Soovituslik kihipaksus 2...4 mm
Veekulu 3,6…4,0 l/20 kg
Valmissegu kogus 12...13,6 l/20 kg kuivsegust
Kasutusaeg ca. 45 minutit
Sideaine Kiirkivinev tsement (CEM II A 42,5 R), polümeerid
Täiteaine Liiv ja lubjakivi, terasuusrusega 0...0,6 mm
Lisandid Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >1,5 MPa (EN 1542)
Survetugevus >25 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine >1,5 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboniseerumise kindlus Jah (EN 13295)
Kloriidide sisaldus <0,05% (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus <0,5kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 20 kg
Tooteleht printimiseks

weber REP 970 (est) (PDF - 108,73 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber REP 970 (eng) (PDF - 115,33 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber REP 970 (PDF - 158,92 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber REP 970 (PDF - 85,38 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted ja lahendused