weber REP 975V Uus toode

Weber Estonia


 

Valge tasandusbetoon >15 MPa (R2-klass)

weber REP 975 on soola- ja külmakindel naturaalvalge värvusega  R2 tugevusklassile vastav tasandusbetoon (max tera suurus 1,2 mm). Kasutatakse betoon- konstruktsioonide silumisel, pragude ja ebatasasuste täitmisel ning pooride sulgemisel vastavalt betooni remontimise printsiipidest 3.1 (Betooni taastamine käsitsipaigaldamisega) ja 3.3. (Betooni taastamine pritsmördi või –betooniga). Toode on ilmastiku- ja külmakindel ning, mida saab paigaldada käsitsi kui ka pumbaga.  weber REP 975 V vastab EN 1504-3  standardi R2 klassile ja see pakub betoonile täiendavat tugevust, kaitset ning takistab niiskuse ja süsinikdioksiidi pääsemist alusbetooni.

  • Külmakindel
  • Soolakindel
  • Ilmastikukindel
  • Takistab niiskuse ja süsinikdioksiidi (CO2) pääsu alusbetooni
  • Käsitsi ja pumbaga paigaldatav
  • Maksimaalne tera suurus > 1,2 mm

ENNE KASUTAMIST

Aluspind puhastatakse lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber REP 05). Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. Enne tööde algust tuleb aluspinda kergelt niisutada veega. 

TÖÖKÄIK

Kuivsegu (5 kg) segatakse 0.8 l puhta veega trelli ja vispli abil. Väiksema koguse võib segada ka käsitsi näiteks kellu või pahtlilabida abil, segada niikaua kuni on mass on ühtlane, umbes 5 minutit. Seejärel lase segul seista umbes 10 minutit. Valmissegatud segu kasutusaeg on umbes 45 minutit.

Segu paigaldatakse kellu või spaatli abil, paigaldatud segu on võimalik siluda siluri abil või kanda pinnale mustrit harjaga.  Paigaldatud segu tuleb niisutada peale selle hangumist umbes 2...3 tundi peale paigaldamist. Betoonpinna niisutamist tuleks jätkata veel 2...5 päeva peale betooni paigaldamist ühel korral päevas. Samuti tuleks valatud betoonpind katta sademete eest. Külmades ja niisketes oludes kuivamisaeg pikeneb. Segu paigaldamiseks on minimaalne temperatuur + 5  ºC.  Kuivamisjärgselt on toode ülevärvitav sobiva betoonikaitse- või fassaadivärviga.

SÄILITAMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Segu säilib kuivades oludes kinnises pakendis 24 kuud tootmiskuupäevast. Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni. Kuivsegu võib käsitleda segajäätmena, kivistunud materjali mineraalse jäätmena. Tühja pakendit võib põletada.

Kulunorm 2 kg/m²/mm
Soovituslik kihipaksus 3...10 mm
Veekulu ca. 3,2 l/20 kg
Valmissegu kogus ca. 13,6 l/20kg kuivsegust
Kasutusaeg ca. 60 minutit
Sideaine Kiirkivinev tsement (CEM II A 42,5 R), polümeerid
Täiteaine Liiv ja lubjakivi, terasuusrusega 0-1,2 mm
Lisandid Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >1,0 MPa (EN 1542)
Survetugevus >15 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine >0,8 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Kloriidide sisaldus <0,05% (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus <0,5kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 20 kg
Tooteleht printimiseks

weber REP975V (est) (PDF - 548,93 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber REP975V (eng) (PDF - 114,72 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber REP975V (PDF - 533,19 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber REP975V (PDF - 37,3 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted ja lahendused