weber ESL

Weber Estonia


 

weber ESL on mittekahanev betoon betoonpaneelide vertikaalvuukide täitmiseks (EN 1504-4), sobib kasutamiseks ka horisontaalsetes vuukides. Toode on pumbatav, valgumatu ja fiiberkiududega, mlille survetugevuskass on C30/37-4 (EN 206).

Vastab keskkonna klassidele (projekteeritud kasutusaeg 50 aastat) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1 (EN 206-1).

Veekulu 13...14 l/100 kg kuivsegule (13-14%)
Valmissegu kogus u 470 l/1000kg
Kasutusaeg u 30 minutit
Sideaine CEM II A 42,5 R, kiirkivinev portlandtsement
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemist takistavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >4,0 MPa (paindetugevus, EN 12636)
  >15 MPa (nihketugevus, EN 12615)
Survetugevusklass C30/37-4 pumbatuna
  K40 (tugevusklass)
Survetugevuse kasv 40x40x160 mm³ prisma keskväärtus  
1 ööpäev 20 MPa (EN 12190)
7 ööpäeva 40 MPa (EN 12190)
28 ööpäeva 50 MPa (EN 12190)
Kahanemine (28 päeva) 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF1 (100 tsüklit külmumis-sulamistest SFS 5447)
Keskkonnaklassid XC4, XS1, XD2, XA1 (SFS-EN 206-1)
Õhusisaldus 8-12%
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tihedus u 2100 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.45
Säilivus 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakendid 25 kg; 1000kg
Sertifikaadid CE; EN
Tooteleht printimiseks

weber ESL (PDF - 110,67 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber ESL (PDF - 316,46 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber ESL (PDF - 138,87 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised