weber ESL C40/50 Uus toode

Weber Estonia


 

Vertikaal- ja horisontaalvuugibetoon C40/50

weber ESL C40/50  on vähese mahukahanemisega pumbatav mört spetsiaalselt betoonpaneelide vaheliste vuukide täitmiseks vastavalt standardile EN 1504-4. Tugevusklass C40/50-4 (EN 206-1). Maksimaalne terasuurus >4mm. Betoonpaneelide vaheliste vertikaal- ja horisontaal-vuukide täitmine, seinapaneelide üla- ja alavuukide täitevalu, uurete ja läbiviikude täitevalu ilma rakiseta. Vastab keskkonnaklassidele (projekteeritud eluiga 50 ja 100 aastat) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1 (EN 206-1). Toode täidab nõudeid vastavalt standardile EN 1504-4 (peatükk 4. Kandekonstruktsioonide nakketooted), mört betoon-elementide vertikaal- ja horisontaal vuukide täitmiseks vastavalt põhimõttele 4.4 (Konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega).

Tugi

Betoonelementide vahelised vuugid

Veekulu 13...14 l/100 kg kuivsegule (13-14%)
Valmissegu kogus u 470 l/1000kg
Kasutusaeg u 30 minutit
Sideaine CEM I 52,5N
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemist takistavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >4,0 MPa (paindetugevus, EN 12636)
  >15 MPa (nihketugevus, EN 12615)
Survetugevusklass C40/50-4 pumbatuna
Survetugevus 1p. 20 MPa (EN 12190)
Survetugevus 7p. 40 MPa (EN 12190)
Survetugevus 28p. u 55 MPa (EN 12190) > 40 MPa (kuubi survetugevus, EN 12390-3)
Kahanemine 28p. 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF1 (100 tsüklit külmumis-sulamistest SFS 5447)
Keskkonnaklassid XF1, XC4, XS1, XD2, XA1 (EN 206-1)
Õhusisaldus 8...10%
Kloriidide sisaldus <0,05 % (EN 1015-17)
Tihedus u 2100 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.45
Säilivus 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakendid 25 kg; 1000kg
Sertifikaadid CE; EN 1504
  • C30/37 survetugevusklass
  • Kasutatav vertikaal- ja horisontaalvuukides
  • Valgumatu
  • Fiiberkiududega
  • Kiirkivinev
  • Pumbatav
  • 100 külmatsüklit
Tooteleht printimiseks

weber ESL C40/50 (est) (PDF - 377,39 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber ESL C40/50(eng) (PDF - 126,51 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber ESL C40/50 (PDF - 622,36 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber ESL C40/50 (PDF - 37,29 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised