weber ESL P

Weber Estonia

Talvine vertikaal- ja horisontaalvuugibetoon C30/37 (>-15 °C)

weber ESL P on vähese mahukahanemisega pumbatav betoonsegu spetsiaalselt betoonpaneelide vaheliste vuukide täitmiseks talvisel ajal ( kuni 15 °C) vastavalt standardile EN 1504-4. Tugevusklass C30/37-4 (EN 206-1). Maksimaalne terasuurus >4mm. Toode on saadaval ka kõrgema tugevusklassis C40/50-4. Betoonpaneelide vaheliste vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmine, seinapaneelide üla- ja alavuukide täitevalu, uurete ja läbiviikude täitevalu ilma rakiseta. Vastab keskkonnaklassidele (projekteeritud eluiga 50 ja 100 aastat) XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1 (EN 206-1). Toode täidab nõudeid vastavalt standardile EN 1504-4 (peatükk 4. Kandekonstruktsioonide nakketooted), mört betoonelementide vertikaal ja horisontaal vuukide täitmiseks vastavalt põhimõttele 4.4 (Konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega).

Tugi

Betoonelementide vahelised vuugid

Kulunorm u 22 kg/m²/1 cm
Veekulu 11...12,5% (11...12,5 l/100 kg kuivsegule)
Valmissegu kogus u 480 l/1000 kg
Kasutusaeg u 30 min
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Vee jäätumispiiri alandavad, töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemisest takistavad ained
Nakketugevus

> 4,0 MPa (paindetugevus, EN 12636)

> 15 MPa (nihketugevus, EN 12615)

Survetugevusklass C30/37-4 pumbatuna(EN206)
1 ööpäev u 3 MPa (-5°C EN 12190)
u 1 MPa (-15°C EN 12190)
7 ööpäeva u 25 MPa (-5°C EN 12190)
u 15 MPa (-15°C EN 12190)
28 ööpäeva

u 40 MPa (-5°C EN 12190)

u 30 MPa (-15°C EN 12190)

>40 MPa (kuubi survetugevus, EN 12390- 3)

Mahukahanemine 0,6 mm/m (EN 12617-4)
Tuleohutuse klass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF1 (100 tsüklit külmumis-sulamistest SFS 5447)
Elastsusmoodul > 20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 6...10% (EN1015-17)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (EN 1015-17)
Tihedus u 2100 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.4
Keskkonnaklassid XF1, XC4, XS1 XD2, XA1
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE, EN 1504-3 (EN 206)
  • Ilma kütteta tugevuse kasv kuni -15 kraadini
  • Kasutatav vertikaal-ja horisontaalpindadel
  • Valgumatu ja väikse mahukahanemisega
  • Fiiberkiududega
  • Pumbatav
  • Testitud külmakindlus 100 külmatsüklit
Tooteleht printimiseks

weber ESL P C40/50 (est) (PDF - 569,99 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber ESL P C40/50 (eng) (PDF - 128,26 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber ESL P C40/50 (PDF - 633,88 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised