weber JB 600/10 Uus toode

Weber Estonia


 

Jämedateraline jootebetoon C50/60 (R4-klass)

weber JB 600/10 on jämedama teralisem (<10mm), hea valguvuse ja voolavusega, kiiresti kivinev ja enne tardumist veidi paisuv betoon, millel on väga kõrge soola- ja külmakindlus. Toode vastab survetugevuse klassile C50/60-10 (EN 206) ning  vastab R4 klassi tugevuse nõuetele (EN 1504-3) ja sobib betoonkonstruktsioonide parandamiseks ning tugevdamiseks vastavalt printsiipidele 3.2 (betooni tasandamine valubetooniga) ning 4.4 (konstruktsiooni tugevdamaine mördi või betooni lisamisega) (EN 1504-9). Toode vastab keskkonna-klassidele XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2).

    Kulunorm u 22 kg/m²/1 cm
    Veekulu 9-10 % (9,0-10,0 l/100 kg) kuivsegu kogusest
    Valmissegu kogus u 440-480l/1000kg
    Kasutusaeg u 30 minutit
    Sideaine CEM I 52,5 N
    Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…10 mm
    Lisaained

Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemist takistavad
ained

    Nakketugevus (28 päeva) > 2,0 Mpa (EN 1542)
    Survetugevusklass C50/60-4 (EN206); R4 (EN1504-3)
    Survetugevus 1 p. u 40 MPa (+ 20 C EN 12190)
    Survetugevus 7 p. u 50 MPa (+ 20 C EN 12190)
    Survetugevus 28 p. u 60 MPa (+ 20 C EN 12190)
    Mahukahanemine 0,7 mm/m (EN 12617-4)
    Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
    Külmakindlus Soola-ja külmakindel
    Karboniseerimiskindlus Jah (EN 13295)
    Elastsumoodul > 20 GPa (EN 13412)
    Õhusisaldus 2…5% (EN1015-7)
    Kloriidide sisaldus < 0,05 % (EN 1015-17)
    Kapillaarne veeimavus ≤ 0,5 kg/(m2 *h0,5) (EN 13057)
    Tihedus 2200 kg/m³
    Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
    Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
    Mahu muutus u +1% kivistumise algfaasis
    Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
    Pakend 1000kg
    Toote sertifikaadid CE; EN1504-3 (EN206)

 

 
  • Mittekahanev
  • Väga kõrge soola- ja külmakindlus
  • Kiire survetugevuse kasv
  • Pumbatav
  • Hea voolavuse ja valguvusega
Tooteleht printimiseks

weber JB600/10 (est) (PDF - 544,71 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber JB600/10 (eng) (PDF - 131,55 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber JB600/10 (PDF - 313,78 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber JB600/10 (PDF - 37,42 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised