weber JB 600/3

Weber Estonia


 

Jootebetoon C50/60 (R4-klass)

weber JB 600/3 on hea valguvuse ja voolavusega, kiiresti kivinev ja enne tardumist veidi paisuv betoon, millel on väga kõrge soola- ja külmakindlus. Toode vastab survetugevuse klassile C50/60-4 (EN 206) ning  vastab R4 klassi tugevuse nõuetele (EN 1504-3) ja sobib betoonkonstruktsioonide parandamiseks ning tugevdamiseks vastavalt printsiipidele 3.2 (betooni tagastamine valubetooniga) ning 4.4 (konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega) (EN 1504-9). Toode vastab keskkonnaklassidele XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2).

  Kulunorm u 20 kg/m²/1 cm
  Soovituslik kihipaksus 5...30mm (kohati kuni 100mm)
  Veekulu 2,7…3,0 l/20kg (13,5...15%)
  Kasutusaeg u 45 minutit
  Sideaine CEM II A 42.5 R kiirkivinev portlandtsement, polümeerid
  Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…2 mm
  Lisaained

Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad lisaained, fiiberkiud

  Nakketugevus (28 päeva) > 1,5 Mpa (EN 1542)
  Survetugevusklass R3 (EN1504-3)
  Survetugevus 1 p. u 5 MPa (EN 12190)
  Survetugevus 7 p. u 20 MPa (EN 12190)
  Survetugevus 28 p. >25 MPa (EN 12190)
  Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
  Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
  Külmakindlus > 1.5 MPa (EN 13687-4)
  Karboniseerimiskindlus Jah (EN 13295)
  Kloriidide sisaldus < 0,05 % (EN 1015-17)
  Kapillaarne veeimavus ≤0,5 kg/(m²*h0,5) (EN 13057)
  Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
  Tihedus 2000 kg/m³
  Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
  Pakend 25 kg
  Toote sertifikaadid CE; EN1504-3 

 

 
  • Mittekahanev
  • Väga kõrge soola- ja külmakindlus
  • Kiire survetugevuse kasv
  • Pumbatav
  • Hea voolavuse ja valguvusega
Tooteleht printimiseks

weber JB600/3 (est) (PDF - 557,79 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber JB600/3 (eng) (PDF - 134,98 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber JB 600/3 (PDF - 313,49 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber JB 600/3 (PDF - 37,41 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised