weber JB 600/5 P

Weber Estonia


 

Talvine jootebetoon C50/60 (R4-klass)

weber JB 600/5 P on hea valguvuse ja voolavusega, kiiresti kivinev ja enne tardumist veidi paisuv talvine jootebetoon, millel on väga kõrge soola- ja külmakindlus. Betooni tardumine ja kivinemine toimub kuni –15 °C ilma täiendava lisasoojendamiseta. Toode vastab survetugevuse klassile C50/60-4 (EN 206) ning  vastab R4 klassi tugevuse nõuetele (EN 1504-3) ja sobib betoonkonstruktsioonide parandamiseks ning tugevdamiseks vastavalt printsiipidele 3.2 (betooni tasandamine valubetooniga) ning 4.4 (konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega) (EN 1504-9). Toode vastab keskkonna-klassidele XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2).
 

Kulunorm u 22 kg/m²/1 cm
Veekulu 11...12,5% (11...12,5 l/100 kg kuivsegule)
Valmissegu kogus u 480 l/1000 kg
Kasutusaeg u 30 min
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Vee jäätumispiiri alandavad, töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemisest takistavad ained
Nakketugevus

> 4,0 MPa (paindetugevus, EN 12636)

> 15 MPa (nihketugevus, EN 12615)

Survetugevusklass C30/37-4 pumbatuna(EN206)
1 ööpäev u 3 MPa (-5°C EN 12190)
u 1 MPa (-15°C EN 12190)
7 ööpäeva u 25 MPa (-5°C EN 12190)
u 15 MPa (-15°C EN 12190)
28 ööpäeva

u 40 MPa (-5°C EN 12190)

u 30 MPa (-15°C EN 12190)

>40 MPa (kuubi survetugevus, EN 12390- 3)

Mahukahanemine 0,6 mm/m (EN 12617-4)
Tuleohutuse klass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF1 (100 tsüklit külmumis-sulamistest SFS 5447)
Elastsusmoodul > 20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 6...10% (EN1015-17)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (EN 1015-17)
Tihedus u 2100 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.4
Keskkonnaklassid XF1, XC4, XS1 XD2, XA1
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE, EN 1504-3 (EN 206)
 
  • Kasutatav kuni  –15 °C  kraadini
  • Väga kõrge soola- ja külmakindlus
  • Kiire survetugevuse kasv
  • Pumbatav
  • Hästi valguv ja isetihenev

Paigaldusjuhised