weber JB1000/3

Weber Estonia


 

Jootebetoon C60/75 (R4-klass)

weber JB1000/3 on hea valguvuse ja voolavusega, kiiresti kivinev ja enne tardumist veidi paisuv betoon, millel on väga kõrge soola- ja külmakindlus. Toode vastab survetugevuse klassile C60/75-4 (EN 206) ning  vastab R4 klassi tugevuse nõuetele (EN 1504-3) ja sobib betoonkonstruktsioonide parandamiseks ning tugevdamiseks vastavalt printsiipidele 3.2 (betooni taastamine valubetooniga) ning 4.4 (konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega) (EN 1504-9). Toode vastab keskkonnaklassidele XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2).

Kulunorm u 20 kg/m²/10 mm
Veekulu 2,5...2,75 l/25 kg (10...11%)
Valmis segu 11-12 l/25 kg (440-480 l/1000 kg)
Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
Kasutusaeg 30 minutit vee lisamisest
Sideaine Kiirkivistuv portlandtsement (CEM II A 42,5 R)
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0...4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning värsket betooni paisutavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >2,0 MPa (EN 1542)
Survetugevusklass C60/75-4
Survetugevus 1 ööp u 45 MPa (+20 °C, EN 12190)
Survetugevus 7 ööp u 70 MPa (+20 °C, EN 12190)
Survetugevus 28 ööp u 90 MPa (+20 °C, EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Kahanemine (28 päeva) 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF4 (SS-137244 meetod A EN 13687-1)
Karboniseerumis kindlus Jah (EN 13295)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 2...5% (EN 1015-7)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤0,5 kg/(m2*h0,5) (EN 13057)
Mahukaal u. 2250 kg/m³
Mahu muutus u +1%
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
Keskkonnaklassid XC4, XD3, XS3, XA1, XF4 (külmumissooldumistest)
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakend 25 kg; 1000 kg
Sertifikaadid CE, EN 1504 (EN206)
  • Kitsaste ja probleemsete täitevalude tegemiseks
  • Külma- ja soolakindel
  • Mitte mahukahanev
  • Pumbatav
  • Survetugevusklass C60/75

Paigaldusjuhised