weber REP 25+

Ilmastikukindel remontbetoon

Remontbetoon >25 MPa (R3- klass)

weber REP 25+ on ilmastikukindel, fiiberkiududega armeeritud, tsement-polümeerne (PMC), väikse mahukahanemisega valgumatu remontbetoon. Soovituslik kihipaksus on vahemikus 5…30 mm, aukude täitmisel kuni 100 mm. 

  Kulunorm u 20 kg/m²/1 cm
  Soovituslik kihipaksus 5...30mm (kohati kuni 100mm)
  Veekulu 2,7…3,0 l/20kg (13,5...15%)
  Kasutusaeg u 45 minutit
  Sideaine CEM II A 42.5 R kiirkivinev portlandtsement, polümeerid
  Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…2 mm
  Lisaained

Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad lisaained, fiiberkiud

  Nakketugevus (28 päeva) > 1,5 Mpa (EN 1542)
  Survetugevusklass R3 (EN1504-3)
  Survetugevus 1 p. u 5 MPa (EN 12190)
  Survetugevus 7 p. u 20 MPa (EN 12190)
  Survetugevus 28 p. >25 MPa (EN 12190)
  Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
  Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
  Külmakindlus > 1.5 MPa (EN 13687-4)
  Karboniseerimiskindlus Jah (EN 13295)
  Kloriidide sisaldus < 0,05 % (EN 1015-17)
  Kapillaarne veeimavus ≤0,5 kg/(m²*h0,5) (EN 13057)
  Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
  Tihedus 2000 kg/m³
  Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
  Pakend 25 kg
  Toote sertifikaadid CE; EN1504-3 

 

  •  Polümeermodifitseeritud (PMC) remontbetoon
  •  Sisaldab korrosiooniinhibiitorit (ei vaja eelnevat sarruse katmist korrosioonikatsega)
  •  Survetugevus >25 MPa
  • Fiiberkiududega 
  • Kihipaksus kuni 30mm (kohati kuni 100mm)
Tooteleht printimiseks

weber REP 25+ (est) (PDF - 114,55 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber REP 25+ (eng) (PDF - 3,13 MB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber REP 25+ (PDF - 312,55 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber REP 25+ (PDF - 37,83 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused