weber REP 65

Ilmastikukindel, fiiberkiududega armeeritud remontbetoon

weber REP 65 remontbetoon on ilmastikukindel, fiiberkiududega armeeritud tsement-polümeerne (PMC) ning väikse mahukahanemisega valgumatu betoon. Sobib betoonpindade remontimiseks, mille survetugevus on u 45-60 MPa. Soovituslik kihipaksus on vahemikus 5…20 mm, aukude täitmisel kuni 50 mm. weber REP 65 on külma- ja soolakindel ning omab  SILKO heakskiitu.

Tehnilised andmed:

Soovituslik kihipaksus 5…20 (50) mm
Veekulu 3,25…3,75 l/25 kg
Valmissegu kogus u 14 l/25kg
Kasutusaeg u 60 minutit
Sideaine kiirkivinev sulfaadikindel tsement (CEM I 42,5N MH/SR/LA) ja polümeerid
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…2 mm
Lisaained Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevus (prisma 40x40x160 mm³ (w=14%))  
7 ööpäeva >25 MPa (EN 12190)
28 ööpäeva >50 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboniseerimis kindlus Jah (EN 13295)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤ 0,5 kg/m2 *h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg
Värvus Hall
Toote sertifikaadid CE

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

Segu kasutatakse ilmastiku ja soolakindluse osas nõudlike betoonkonstruktsioonide silumiseks, aukude ja väljalöökide täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpinnal. weber REP 65 sobib betoonidele, mille tugevusklass jääb vahemikku 45...65 MPa. 

Omadused ja eelised

  • Väga kõrge survetugevusega remontbetoon, >50 MPa 
  • Soola- ja külmakindel
  • Tsementpolümeerne (PMC)
  • Kihipaksusega 5…20 mm (50mm)
  • Sildade, sadamarajatiste remondiks (SILKO heakskiit)

Pane tähele!

  • Aluspind puhastada lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. 
  • Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber REP 05).
  • Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. 

Seotud tooted ja lahendused