weber REP 65

Weber Estonia

Remontbetoon >50 MPa (R4-klass)

weber REP 65 on kõrge soola- sulfaadi- ja külmakindlusega, fiiberkiududega armeeritud, polümeeridega modifitseeritud (PMC), väikse mahukahanemisega valgumatu remontbetoon väga kõrge survetugevusega betoonpindade parandamiseks. Toodet kasutatakse betoonkonstruktsioonide silumiseks, aukude ja väljalöökide täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpinnal vastavalt betoonile remondi põhimõttele 3.1 (Betooni taastamine käsitsi paigaldamisega). Toode täidab R4-tugevusklassi nõudeid vastavalt EN 1504-3.

 

Tugi

Rajatised

Soovituslik kihipaksus 5…20 (50) mm
Veekulu 3,25…3,75 l/25 kg
Valmissegu kogus u 14 l/25kg
Kasutusaeg u 60 minutit
Sideaine kiirkivinev sulfaadikindel tsement (CEM I 42,5N MH/SR/LA) ja polümeerid
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…2 mm
Lisaained Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevusklass R4 (EN1504-3)
Survetugevus 7p. >25 MPa (EN 12190)
Survetugevus 28p. >50 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboniseerimis kindlus Jah (EN 13295)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤ 0,5 kg/m2 *h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg
Värvus Hall
Toote sertifikaadid CE, EN1504
  • Väga kõrge survetugevusega remontbetoon, >50 MPa 
  • Soola- ja külmakindel
  • Tsementpolümeerne (PMC)
  • Kihipaksusega 5…20 mm (50mm)
  • Sildade, sadamarajatiste remondiks (SILKO heakskiit)
Tooteleht printimiseks

weber REP65 (est) (PDF - 547,92 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

weber REP65 (eng) (PDF - 55,68 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber REP 65 (PDF - 311,9 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber REP 65 (PDF - 40,28 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused