weber REP 975

Weber Estonia

weber REP 975 on polümeer-modifitseeritud soola- ja külmakindel hall viimistluskrohv remonditud betooni viimistlemiseks või ebatasase betooni tasandamiseks.  Suurim tera suurus on 1,2 mm.

Tehnilised andmed:

Kulunorm 2 kg/m²/mm
Soovituslik kihipaksus 3...10 mm
Veekulu ca. 3,2 l/20 kg
Valmissegu kogus ca. 13,6 l/20kg kuivsegust
Kasutusaeg ca. 60 minutit
Sideaine Kiirkivinev tsement (CEM II A 42,5 R), polümeerid
Täiteaine Liiv ja lubjakivi, terasuusrusega 0-1,2 mm
Lisandid Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >1,0 MPa (EN 1542)
Survetugevus >15 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine >0,8 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Kloriidide sisaldus <0,05% (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus <0,5kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 20 kg

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

Remontbetoon erinevate betoonpindade tasandamiseks, aukude täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadel sise- ja välistingimustes, nt. soklid, sise- ja väli betoontrepid jne. Toode võib jääda välitingimustes katmata.

Omadused ja eelised

  • Polümeermodifitseeritud (PMC)
  • Soola- ja külmakindel (R2-klass)
  • Kihipaksus 3…10 mm
  • Pritsitav
  • Survetugevus >15 MPa
  • Takistab niiskuse ja süsinikdioksiidi (CO2) pääsu alusbetooni

Pane tähele!

  • Aluspind puhastada lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. 
  • Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber REP 05).
  • Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. 

Seotud tooted ja lahendused