weber.vetonit ESL P

Weber Estonia

Kivinenud betooni tehnilised andmed:

Veekulu 11....12,5 l/100 kg kuivsegule (11...12,5%)
Valmissegu kogus u 470 l/1000kg
Kasutusaeg u 30 minutit
Sideaine Kiirkivinev portlandtsement (CEM II A 42,5 R)
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust, ilmastiku- ja külmakindlust parandavad ning kahanemist takistavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >4,0 MPa (paindetugevus, EN 12636)
  >15 MPa (nihketugevus, EN 12615)
Survetugevusklass C30/37-4 pumbatuna
  K40 (tugevusklass)
Survetugevuse kasv 40x40x160 mm³ prisma keskväärtus  
1 ööpäev u 3 MPa (-5 °C, EN 12190)
  u 1 MPa (-15 °C, EN 12190)
7 ööpäeva u 25 MPa (-5 °C, EN 12190)
  u 15 MPa (-15 °C, EN 12190)
28 ööpäeva u 40 MPa (-5 °C, EN 12190)
  u 30 MPa (-15 °C, EN 12190)
Kahanemine (28 päeva) 0,6 mm/m (EN 12617-4)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF1 (100 tsüklit külmumis-sulamistest SFS 5447)
Keskkonnaklassid XC4, XS1, XD2, XA1 (SFS-EN 206-1)
Õhusisaldus 6-10%
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tihedus u 2100 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.4
Säilivus 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakendid 25 kg; 1000kg
Sertifikaadid CE

weber.vetonit ESL P on mittekahanev betoon betoonpaneelide vertikaal- ja horisontaalvuukide talviseks (kuni -15 oC) kasutamiseks. Toode on pumbatav, valgumatu ja fiiberkiududega, mille tugevusklass on C30/37-4 (EN 206).

Tooteleht printimiseks

webervetonit ESL P (PDF - 416,13 KB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

webervetonit ESL P (ENG) (PDF - 1,14 MB)

Lae allaSaada
Tooteleht printimiseks

webervetonit ESL (ENG) (PDF - 1,39 MB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber.vetonit ESL P (PDF - 316 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber.vetonit ESL P (PDF - 144,78 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised