weber.vetonit JB 1000/3

Toote eelmine nimetus: Jootebetoon C60/75
Weber Estonia

weber.vetonit 1000/3 on hea voolavusega, kiirelt kivinev ja enne tardumist veidi paisuv jootebetoon, mille survetugevusklass on C60/75. Tersuurus kuni 4 mm.

Tehnilised andmed:

Kulunorm u 20 kg/m²/10 mm
Veekulu 2,5...2,75 l/25 kg (10...11%)
Valmis segu 11-12 l/25 kg (440-480 l/1000 kg)
Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
Kasutusaeg 30 minutit vee lisamisest
Sideaine Kiirkivistuv portlandtsement (CEM II A 42,5 R)
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0...4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning värsket betooni paisutavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >2,0 MPa (EN 1542)
Survetugevusklass C60/75-4
Survetugevus 1 ööp u 45 MPa (+20 °C, EN 12190)
Survetugevus 7 ööp u 70 MPa (+20 °C, EN 12190)
Survetugevus 28 ööp u 90 MPa (+20 °C, EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Kahanemine (28 päeva) 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF4 (SS-137244 meetod A EN 13687-1)
Karboniseerumis kindlus Jah (EN 13295)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 2...4% (SFS-EN 1015-7)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Mahukaal u. 2250 kg/m³
Mahu muutus u +1%
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
Keskkonnaklassid XC4, XD3, XS3, XA1, XF4 (külmumissooldumistest)
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakend 25 kg; 1000 kg
Sertifikaadid CE

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  • Keskkonna temperatuur peab ületama +5°C. Betooni massi optimaalne temperatuur +10..+20°C.
  • Valatud betoon ei või läbi külmuda paaril esimesel ööpäeval.
  • Talvisteks valutöödeks kasutatakse  weber.vetonit JB 600/5 P, mille tardumine ja kivinemine toimub kuni –15 °C juures ilma täiendava lisasoojendamiseta.

Omadused ja eelised

  • Kitsaste ja probleemsete täitevalude tegemiseks
  • Külma- ja soolakindel
  • Mitte mahukahanev
  • Pumbatav
  • Survetugevusklass C60/75

Pane tähele!

Järelhooldusega alustatakse kohe peale valamist, kaitstes pinda liiga kiire kuivamise eest (niisutamine + kinni katmine). Kerge niisutamisega võib alustada juba 30 minuti möödumisel, kui pealispinnale on tekkinud tihe pehme koorik. Niisutamisega tagame massi maksimaalse paisumise. Mõõdukat kastmist peab jätkama vähemalt kahel esimesel ööpäeval peale  valamist. Seejärel piirdutakse kerge udutamisega või siis aurumist takistava ainega katmisega vähemalt 7 ööpäeva vältel.