weber.vetonit JB 600/5 P

Toote eelmine nimetus: Talvine jootebetoon C50/60
Weber Estonia

weber.vetonit JB 600/5 P on hea voolavusega, kiirelt kivinev, enne tardumist veidi paisuv talvine jootebetoon, mille survetugevusklass on C50/60. Betooni tardumine ja kivinemine toimub kuni –15 °C ilma täiendava lisasoojendamiseta. Tersuurus kuni 4 mm.

Tehnilised andmed:

Kulunorm u 20 kg/m²/10 mm
Veekulu 2,6-2,9 l/25 kg (10,5-11,5%)
Valmis segu u 480l/1000 kg
Kasutusaeg 30 minutit vee lisamisest
Sideaine Kiirkivistuv portlandtsement (CEM II A 42,5 R)
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0...5 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning värsket betooni paisutavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevusklass C50/60-5
Survetugevus 1 ööp u 2 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
  u 1 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Survetugevus 7 ööp u 30 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
  u 10 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Survetugevus 28 ööp u 45 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
  u 20 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Kahanemine (28 päeva) 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF2 ja XF3 (SS-137244 meetod A EN 13687-1)
Karboniseerumis kindlus Jah (EN 13295)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 2-6% (SFS-EN 1015-7)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Mahukaal u. 2200 kg/m³
Mahu muutus u +1%
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
Keskkonnaklassid XC4, XD3, XS3, XA1, XF2, XF3 (külmumissooldumistest)
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakend 25 kg; 1000 kg
Sertifikaadid CE

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

Kasutusvaldkonnad:

Betoondetailide asendus-, ühendus- ja järelvalutööd ankrute jootmine kitsad ja probleemsed täitevalud segukihi paksus 15..100 mm

Sobib kasutamiseks alljärgnevates keskkonnaklassides:

 • Karboniseerimisest tingitud korrosioon, XC4, ehk näit. silla ääretalad, postid
 • Kloriididest tingitud korrosioon, XD3, ehk näit. parkimisplatsid, teede servad
 • mereveest tingitud korrosioon, XS3, ehk näit. mereehitised, sadamakaid
 • jäätumis/sulamiskoormus vertikaalpinnale, XF4, ehk vundamendi kannud
 • keemiline mõju, XA1, keemiliselt agressiivne keskkond nagu näiteks põllumajandusehitised

Omadused ja eelised

 
 • Kitsaste ja probleemsete täitevalude tegemiseks
 • Külma- ja soolakindel
 • Mitte mahukahanev
 • Pumbatav
 • Survetugevusklass C50/60
 • Kivinemine toimub kuni -15 °C

Pane tähele!

Järelhooldusega alustatakse koheselt peale valamist kaitstes pinda liiga kiire kuivamise eest näit: kilega kinni katmine või siis aurumist takistava ainega pindamisl vähemalt 7 ööpäeva vältel.