weber.vetonit REP 25+

Weber Estonia

weber.vetonit REP 25+ on ilmastikukindel, fiiberkiududega armeeritud, tsement-polümeerne (PMC), väikse mahukahanemisega valgumatu remontbetoon. Soovituslik kihipaksus on vahemikus 5…30 mm, aukude täitmisel kuni 100 mm. 

Tehnilised andmed:

Soovituslik kihipaksus 5…30 (100) mm
Veekulu 3,4…3,8 L/25 kg (13,5-15%)
Valmissegu kogus u 14 l/25kg
Kasutusaeg u 45 minutit
Sideaine CEM II A 42,5, kiirkivinev portlandtsement
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…2 mm
Lisaained Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus (28 päeva) >1,5 Mpa (EN 1542)
Survetugevus (prisma 40x40x160 mm³ (w=14%))  
1 ööpäev u 5 MPa (EN 12190)
7 ööpäeva u 20 MPa (EN 12190)
28 ööpäeva >25 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine >1,5 MPa (SFS-EN 13687-4)
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Karboniseerimis kindlus Jah (EN 13295)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤ 0,5 kg/m2 *h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg
Värvus Hall
Toote sertifikaadid CE

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

 • Järelhooldus mõjutab suuresti remontbetooni nakke, tugevuse ja tiheduse näitajaid
 • Toode võib jääda välitingimustes katmata.
 • Kihipaksus 3-30 mm, aukude täitmisel 100 mm.
 • Kulunorm: 2 kg//mm
 • Parema nakke saavutamiseks tuleb enne tööde algust aluspinda kergelt niisutada veega 
 • Jahedamates ja niisketes oludes kuivamisaeg pikeneb

Omadused ja eelised

 • Tsementpolümeerne (PMC)
 • Sisaldab korrosiooniinhibiitorit
 • Fiiberkiududega
 • Kihipaksusega 5…30 mm (100mm)
 • Survetugevus >25 MPa

Pane tähele!

 • Aluspind puhastada lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. 
 • Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber.vetonit REP 05).
 • Tugevamatel betoonidel mille survetugevus ulatub 35..55 MPa kasutatakse remontbetooni weber.vetonit REP 45.

Seotud tooted ja lahendused