weber.vetonit REP 36

f53cdf8831.jpg

Tehnilised andmed:

Soovituslik kihipaksus 10…100 mm (ühes kihis paigaldatuna)
Veekulu 2,8…3,0 l/25 kg
Valmissegu kogus u 12 l/25 kg ( u 500 l/1000 kg)
Kasutusaeg u 1 tund
Sideaine Kiirkivinev portlandtsement (CEM II/A-LL 42,5 R)
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >1,5 MPa (EN 1542)
Survetugevus, prisma 40x40x160 mm³ (w=14%)  
1 ööpäev u 20 MPa (EN 12190)
7 ööpäeva u 40 MPa (EN 12190)
28 ööpäeva > 45 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >1,5 MPa (EN 12617-4)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboneerimis kindlus Jah (EN 13295)
Õhusisaldus 6...12%
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tihedus u 2000 kg/m³
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE

weber.vetonit REP 36 on soola- ja ilmastikukindel, kiirkivinev fiiberkiududega armeeritud tsement-polümeerne (PMC) ning väikse mahukahanemisega valgumatu betoon. weber.vetonit REP 36 sobib kasutamiseks väga nõudlikes betoon konstruktsioonides, mille survetugevus on 30...50 MPa. 

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused