weber.vetonit REP 36

f53cdf8831.jpg

weber.vetonit REP 36 on soola- ja ilmastikukindel, kiirkivinev fiiberkiududega armeeritud tsement-polümeerne (PMC) ning väikse mahukahanemisega valgumatu betoon. weber.vetonit REP 36 sobib kasutamiseks väga nõudlikes betoon konstruktsioonides, mille survetugevus on 30...50 MPa. 

Tehnilised andmed:

Soovituslik kihipaksus 10…100 mm (ühes kihis paigaldatuna)
Veekulu 2,8…3,0 l/25 kg
Valmissegu kogus u 12 l/25 kg ( u 500 l/1000 kg)
Kasutusaeg u 1 tund
Sideaine Kiirkivinev portlandtsement (CEM II/A-LL 42,5 R)
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >1,5 MPa (EN 1542)
Survetugevus, prisma 40x40x160 mm³ (w=14%)  
1 ööpäev u 20 MPa (EN 12190)
7 ööpäeva u 40 MPa (EN 12190)
28 ööpäeva > 45 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >1,5 MPa (EN 12617-4)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboneerimis kindlus Jah (EN 13295)
Õhusisaldus 6...12%
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tihedus u 2000 kg/m³
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

weber.vetonit REP 36 remontbetooni kasutatakse väga nõudlike betoonkonstruktsioonide remontimiseks ja  tugevdamiseks, nagu näiteks sillad, sadamarajatised, rõdude konstruktsioonid jne. Toode saab kasutada   horisontaal- kui vertikaalsel pinnal ning sobib betoonidele, mille tugevusklass jääb vahemikku 30...50 MPa.

Omadused ja eelised

  • Kiirkivinev remontbetoon
  • Kergesti töödeldav
  • Fiiberkiududega
  • Pumbatav
  • Survetugevus >45 MPa
  • SILKO heakskiit

Pane tähele!

  • Aluspind puhastada lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. 
  • Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber.vetonit REP 05).
  • Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. 
Jändja paisu renoveerimine
Eribetoonid

Jändja pais

Lagunenud betoonist tamm taastati täieulatuslikult remontbetooniga.

Kõik