weber.vetonit REP 45

Toote eelmine nimetus: Remontbetoon, 45MPa
Weber Estonia

weber.vetonit REP 45 remontbetoon on ilmastikukindel, fiiberkiududega armeeritud tsement-polümeerne (PMC) ning väikse mahukahanemisega valgumatu betoon. Soovituslik kihipaksus on vahemikus 5…20 mm, aukude täitmisel kuni 50 mm. weber.vetonit REP 45 on külma- ja soolakindel ning omab  SILKO heakskiitu.

Tehnilised andmed:

Soovituslik kihipaksus 5…20 (50) mm
Veekulu 3,7…4,1 l/25 kg (15-16,5%)
Valmissegu kogus u 14 l/25kg
Kasutusaeg u 45 minutit
Sideaine kiirkivinev portlandtsement (CEM II A 42,5 R) ja polümeerid
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0…2 mm
Lisaained Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevus (prisma 40x40x160 mm³ (w=14%))  
1 ööpäev u 10 MPa (EN 12190)
7 ööpäeva u 30 MPa (EN 12190)
28 ööpäeva >45 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboniseerimis kindlus Jah (EN 13295)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤ 0,5 kg/m2 *h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg
Värvus Hall
Toote sertifikaadid CE

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

Segu kasutatakse betoonkonstruktsioonide silumiseks, aukude ja väljalöökide täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpinnal. 

Omadused ja eelised

  • Tsementpolümeerne (PMC)
  • Fiiberkiududega
  • Kihipaksusega 5…20 mm (50mm)
  • Survetugevus >45 MPa
  • Sildade, sadamarajatiste remondiks (SILKO heakskiit)

Pane tähele!

  • Aluspind puhastada lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. 
  • Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber.vetonit REP 05).
  • Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. 

Seotud tooted ja lahendused