weber.vetonit REP 970

Toote eelmine nimetus: Betooni tasandussegu 0,6mm, 25MPa
Weber Estonia

weber.vetonit REP 970 on polümeer-modifitseeritud soola- ja külmakindel hall viimistluskrohv remonditud betooni viimistlemiseks või ebatasase betooni tasandamiseks. Toode on ilmastiku- ja külmakindel ning, mida saab paigaldada käsitsi kui ka pumbaga.  weber.vetonit REP 970 vastab SFS-EN 1504-3  standardi R3 klassile ja see pakub betoonile täiendavat kaitset takistades niiksuse ja süsinikdioksiidi pääsemist alusbetooni.

Tehnilised andmed:

Kulunorm 2 kg/m²/mm
Soovituslik kihipaksus 2...4 mm
Veekulu 3,6…4,0 l/20 kg
Valmissegu kogus 12...13,6 l/20 kg kuivsegust
Kasutusaeg ca. 45 minutit
Sideaine Kiirkivinev tsement (CEM II A 42,5 R), polümeerid
Täiteaine Liiv ja lubjakivi, terasuusrusega 0...0,6 mm
Lisandid Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >1,5 MPa (EN 1542)
Survetugevus >25 MPa (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine >1,5 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A2 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboniseerumise kindlus Jah (EN 13295)
Kloriidide sisaldus <0,05% (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus <0,5kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 20 kg

Dokumentatsioon ja tootelehed

Omadused ja eelised

  • Polümeermodifitseeritud (PMC)
  • Soola-ja külmakindel (R3-klass)
  • Kihipaksus 2…4 mm
  • Survetugevus >25 MPa
  • Pritsitav
  • Sildade, sadamarajatiste remondiks (SILKO heakskiit)
  • Takistab niiskuse ja süsinikdioksiidi (CO²) pääsu alusbetooni

Pane tähele!

  • Aluspind puhastada lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. 
  • Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber.vetonit REP 05).
  • Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. 

Seotud tooted ja lahendused