weber.vetonit RL 45

Toote eelmine nimetus: Pumbatav remontbetoon, C35/45-4
f53cdf8831_01.jpg

weber.vetonit RL 45  on soola- ja ilmastikukindel pumbatav fiiberkiududega armeeritud remontbetoon, mis sobib kasutamiseks väga nõudlikes betoon konstruktsioonides. weber.vetonit RL 45 on võimalik ka kasutada betoonelementide vaheliste vuukide täitmiseks, kus on nõutud kõrgemat betooni survetugevusklassi. Toote maksimaalne täitetera suurus on 4 mm ja survetugevusklass C35/45-4. 

Tehnilised andmed:

Kulunorm u 20 kg/m²/10 mm
Soovituslik kihipaksus 10…30mm (ühes kihis pritsituna)
Veekulu 3,25…3,75 l/25 kg
Valmissegu kogus u 12...13 l/25 kg (u 500 l/1000 kg)
Kasutusaeg u 1 tund
Sideaine Kiirkivinev portlandtsement (CEM II A 42,5 R)
Täiteaine Liiv 0…4 mm
Lisaained Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud
Nakketugevus >2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevus, 1 ööpäev u 10 MPa pritsituna (EN 12190)
Survetugevus, 7 ööpäeva u 40 MPa pritsituna (EN 12190)
Survetugevus, 28 ööpäeva > 45 MPa pritsituna (EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus Soola- ja külmakindel (EN 13687-1)
Karboneerimis kindlus Jah (EN 13295)
Õhusisaldus 8-12%
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤ 0.5 kg / (m2 * h0.5) (SFS-EN 13057)
Tihedus u 2000 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.45
Keskkonnaklassid XF3, XF2, XC4,XS3, XD3, XA1
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

weber.vetonit RL 45  pritsitavat remontbetooni kasutatakse väga nõudlike betoonkonstruktsioonide remontimiseks ja tugevdamiseks, nagu näiteks  erinevad talad, kandvad profiilid, rõdude konstruktsioonid, betoonelementide vahelised vuugid, naturaalsest kivist seinad, lae konstruktsioonid jne. 

Omadused ja eelised

  • Pumbatav remontbetoon
  • Soola- ja ilmastikukindel
  • Fiiberkiududega
  • Survetugevusklass C35/45-4 
  • Kasutatav ka betooni vertikaalvuukides
  • SILKO heakskiit

Pane tähele!

  • Aluspind puhastada lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. 
  • Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber.vetonit REP 05).
  • Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C.