weber.vetonit SB 45

Toote eelmine nimetus: Rajatiste betoon C35/45-8
Rajatiste betoon C35/45-8

Tehnilised andmed:

Koostis Kiirkivinev portlandtsement (CEM II/A 42,5 R)
  liiv, fraktsioon 0...8 mm
  töödeldavust, ilmastikukindlust ja tihedust parandavad ained
Õhusisaldus 5...7%
Tihedus u 2200 kg/m³
Veekulu 2,3...2,5 l/ 25 kg
Kasutusaeg u. 60 minutit
Valmissegu kogus u. 11...12 l/ 25 kg (440-480 l/1tn)
Tugevusklass C35/45
Keskkonnaklassid XC4, XS1, XD2, XA1
Külmakindlus XF3
Survetugevus 150x150x150 mm³ kuubiku keskväärtus, +20 °C
  1 ööpäev - u 25 MPa
  7 ööpäeva - u 40 MPa
  28 ööpäeva - u 50 MPa
Pakend 25 kg; 1000 kg

weber.vetonit SB 45 on mõeldud suure tugevuse ja tihedusega konstruktsioonide valamiseks ja renoveerimiseks, mis on lisaks veele ja ilmastikule kokkupuutes sooladega. Selle kiirkesti kivistuva betooni survetugevusklass on C35/45. Toode sobib ka betoonpaneelide vuukide täitevaluks ja betoonelementide järelvaluks. weber.vetonit SB 45 sobib kasutamiseks alljärgnevates keskkonnakoormusklassides: XF3, XC4, XS1, XD2, XA1. 

Tooteleht printimiseks

weber.vetonit SB 45 (PDF - 21,57 KB)

Lae allaSaada
Toimivusdeklaratsioon

weber.vetonit SB 45 (PDF - 158,94 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber.vetonit SB 45 (PDF - 41,02 KB)

Lae allaSaada

Paigaldusjuhised