weber.cal 144

cal_144.jpg

Tööstuslikult valmistatud ehituslubjal baseeruv peen pindmise kihi krohvisegu.

Tehnilised andmed:

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Soovituslik kihipaksus kuni 3 mm
Veekulu 6 l/25 kg
Materjalikulu 2 kg/m²
Tera suurus 0...1 mm
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,1 m (SFS-EN 1015-19)
Koostis Lubi, purustatud lubjakivi, ilmastikukindlust parandavad ained

 

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  • Naket takistavad ained nagu soolad, tsemendipiim, tolm ja rooste tuleb eemaldada näiteks vesiliivapritsiga.
  • Kuivad aluspinnad tuleb enne tööde algust niisutada.
  • Aluskrohviks kasutatakse hüdraulilist lubikrohvi weber.cal 148 või lubikrohvi weber.cal 142.

Omadused ja eelised

  • Käsitsi- või pumbaga pinnale kantav lubikrohv
  • Võib kasutada siseruumides