weber.vetonit 401

vetonit_401.jpg

Käsitsi või pumbaga paigaldatav kolmekihilise krohvisüsteemi esimese kihi, nn „küünte“ segu, millega luuakse nakkepind täitekrohvidele. weber.vetonit 401 on tugev nakkekrohv, kuna tema tsemendisisaldus on suur ning täiteaine osakaal kogu materjalist kõrge. 

Tehnilised andmed:

Pakend 25; 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Veekulu 4...5 l/25 kg
Kulunorm 3…4 kg/m²
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Kustutatud lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...4 mm

 

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  • Aluspinnaks võib olla erinev mineraalne aluspind, nt tellis-, plokk-, betoon või poorbetoonist aluspind.
  • Enne töödega alustamist tuleb aluspind puhastada kõikidest naket takistavatest teguritest nagu tolm, lahtine krohv või –värv jmt. 

Omadused ja eelised

  • Kolmekihilise krohvisüsteemi nakkekrohv („küünte“ segu)

Pane tähele!

  • Vältida töötamist otsese päikese käes ja tugeva tuule korral, mis soodustavad liiga kiiret kuivamist.
  • Lubitsementtoodetel on iseloomulik kahvatu lubja- ja soolahärmatise teke fassaadipinnale. See on mööduv ning sellel ei ole mitte mingisugust negatiivset mõju fassaadikatte tugevusele ja vastupidavusele.