weber 201

fassaadi viimistluskrohv


 

weber 201 on värviline pritsitav viimistluskrohv. weber.vetonit pritskrohvid sisaldavad pealispinnale sädelust andvat läiget. Toodet tarnitakse kuivseguna 20 kg kotis ja valmistamiseks lisatakse vaid vett. Toode toonitakse tehases webervetonit 36  värvikaardi järgi (36 tooni). 

Textures

  • Lubitsement dekoratiivpritskrohvid, LT 50/50/600
  • Sobib kasutamiseks kõikidel lubitsement- ja tsementkrohvidel
  • WeberTherm ja WeberMin süsteemis kasutatav dekoratiivkrohvid

SEGU VALMISTAMINE

20 kg kotitäis kuivsegu segatakse umbes 6…7 liitri puhta veega. Segamise aeg sõltuvalt mikseri võimsusest on 3...10 minutit. Peale veega segamist on valmis segu kasutusaeg 1…2 tundi, kuum ilm lühendab kasutusaega. Ühtlase värvitooni tagamiseks on soovitav segu valmistada erinevate partiide puhul sama veekogusega.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Pritskrohvi tegemiseks kasutatakse krohvipumpa või ülaanumaga pritspüstolit. Pritsitakse minimaalset kahes kihis. Valmis pinna värvitooni mõjutavad muuhulgas aluspinna imavusvõime, segu plastsus, pinna karedus ja ka pritsi suudme suurus ning kasutatav õhuhulk. Esimene kiht pritsitakse alati vedelama seguga ja suurema õhusurvega. Teine kiht pritsitakse tavaliselt järgmisel päeval juba kivinenud aluskihile. Erineva pinnastruktuuri saame muutes suudme suurust, õhuhulka, pritsimise kaugust ja segu plastsust. Vedelam segu koos tugevama õhusurvega ja peenema düüsiga annab siledama ja ühtlasema pealispinna. Töövuugid tuleks jätta vähem nähtavatesse kohtadesse (vihmaveetoru tagune) või siis seinanurkadesse. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitav kasutada korvtõstukit, mis võimaldab piisavalt liikuda. Tellingud peaksid olema seinapinnast suhteliselt kaugel, kuna pritsimise normaalne kaugus seinast on 0,6...1 m. Liiga lähedalt pritsides või liigselt segu samasse kohta kuhjates jääb lõpptulemus laiguline, tegemise ajal on need kohad äratuntavad eriliselt läikiva pealispinnaga. Õige pritsimismeetod on ristsuunas ringikujuliste liigutustega samal ajal ühtlaselt edasi liikudes. 
Värskelt krohvitud pinda kaitsta otsese päikesevalguse eest ja hoida niiskena 3 ööpäeva. Sooja ja kuiva ilma korral on soovitav krohvipinda niisutada uduvihmutiga. 

LÕPPVIIMISTLUS

weber.vetonit dekoratiivpritskrohve võib vajadusel värvida weberton 410 silikaatvärviga, weberton 411 silikoonvärviga või weber 244 lubitsementvärviga. Vajadusel võib viimistleda uue kihi weber 201 pritskrohviga. Enne uut ülepritsimist pestakse aluspind veega. 

PRAKTILISED NÕUANDED

Krohvimist alustades peab aluspind olema ühtlaselt niiske, kuid siiski vettimav. Krohvida ei tohi märga, mitteimavat või külmunud pinda. Peale vihma tuleb oodata aluspinna niiskuse ühtlustumist ja imavuse taastumist. Kuivad aluspinnad tuleb enne krohvimist niisutada. Parim ilm töötamiseks on pilvine, kuid sademeteta +10...+20°C. Krohvimisel ja järgneval kolmel ööpäeval peab aluspinna ja krohvikihi temperatuur olema vähemalt +5°C. Krohvimist päikesepaistel või tugeva tuule korral tuleks vältida. 
Enne tööde algust kontrollige, et toode vastab tellitule. Proovitööga saab veenduda värvitooni ja struktuuri sobivuses. Enne krohvimist tuleb puu-, klaas- ja metallpinnad kinni katta. Katuselt ja aknaplekkidelt valguv sadevesi tuleb juhtida seinapinnast eemale. Mööda seina valguv vesi lahjendab mörti ja uuristab krohvipinda. Kui krohvimistöödele järgneb tugev vihm või eriti kõrge õhuniiskus võivad tsemendis sisalduvad soolad põhjustada pinna värvimuutusi (eriti tumedamate toonidega segude korral). See on esteetiline probleem, kuid ei mõjuta pinnakihi tugevust ega pikaealisust. Väga ühtlase värvitooni saamiseks tuleb mineraalne pinnakate värvida näiteks weberton 410 silikaatvärviga. 

Pakend 20 kg
Säilivusaeg Säilivusaeg
Soovituslik kihipaksus 2...3 mm
Kulunorm 4...6 kg/m²
Veekulu 4,8...5,6 l/20 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 1350-1)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,12 (SFS-EN 1015-19)
Sideaine Kustutatud lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, fraktsioon 0...2 mm
Lisandid Anorgaanilised pigmendid
Tooteleht printimiseks

weber 201 (PDF - 565,08 KB)

Lae allaSaada
Ohutuskaart

weber 201 (PDF - 39,95 KB)

Lae allaSaada

Seotud tooted weber 201