weber 430

Fassaadi dekoratiivkrohv


 

Toonitav mineraalne dekoratiivkrohv. Sobib kasutamiseks tugevatele krohvipindadele ja betoonile. Pinnastruktuur võib jääda pritsitud, hõõrutud või harjatud pinnaga. Hüdrofoobsete lisanditega on vähendatud segu kapillaarset veeimavust. Krohv on hea veeauru läbilaskvusega ja võimaldab niiskusel konstruktsioonist kiiresti väljuda. Toode toonitakse tehases weber.vetonit 36 värvikaardi järgi (36 tooni).

Textures

  • Mineraalne väikse aurutihedusega dekoratiivkrohv
  • Sobib nii sise- kui välispindade viimistlemiseks

SEGU VALMISTAMINE

25 kg kotitäis kuivsegu segatakse umbes 5 liitri puhta veega. Vispliga segamisel on segamisaeg 3...4 minutit. Värvitooni ühtlus eeldab valmissegu sama konsistentsi ja sama segamisaega erinevate valmistuspartiide puhul. Valmissegu kasutusaeg on kuni 2 tundi vee lisamisest. Kasutusaeg lüheneb temperatuuri tõustes.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Segu kantakse seinale terasliibiga tugevalt surudes, krohvipumbaga pritsides või püstolkoluga pihustades. Värske segupind hõõrutakse siledaks polüuretaanist hõõrutiga (mõõdud 150x250 mm). weber 430 pealispinna võib jätta kas pritskrohviks või harjata vaoliseks. Ühtlase värvi saamiseks peavad segukihi paksus ja viimistlemise hõõrumistehnika jääma samaks kogu pinna ulatuses. Töövuugid on soovitav jätta vähem nähtavatele kohtadele (nt vihmaveetoru tagune). Pritskrohvi struktuuri saab muuta segu plastsusega, suudme suurusega, suruõhu hulgaga ja pritsimise kaugusega. Vedelam segu, suurem õhuhulk ja väiksem suue annavad siledama ja ühtlasema pealispinna. 
Pärast krohvimist peab seina pind olema niiske vähemalt 2 ööpäeva. Sooja ja kuiva ilma korral tuleb pinda niisutada. Kaitsta värsket kihti vihma, tuule ja päikese eest.

LÕPPVIIMISTLUS

Lõppviimistlemiseks võib pinna üle värvida. Selleks sobivad näiteks weberton 410 silikaatvärvweberton 411 silikoonvärv või weber.vetonit 420 tsementvärv.

PRAKTILISED NÕUANDED

Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitatav need krohvimise ajaks katta. Krohvimise ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna temperatuur ületama +5°C. Parim ilm töötamiseks on pilvine kuiv ilm temperatuuril +10...+20 °C. Värskelt kaetud pinda kaitsta sademete eest, kuna vee valgumisest jäävad koledad jäljed ning vihmavesi põhjustab materjali nõrgenemist ja enneaegset lagunemist. Enne lauskatmist on soovitatav teha proovitöö viimistluslaadi sobivuse osas. Väga steriilse pinna saamiseks peaks pinna üle värvima hüdrofoobsete omadustega silikoonvärviga. 

OHUTUSNÕUDED

Põhjustab ärritust. Sisaldab üle 10 mahu % tsementi. 
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga. 

 

Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Soovituslik kihipaksus 430: 1…4 mm ja 431: 3…5 mm
Kulunorm ca 1,5 kg/m²/mm
Veekulu 5 l/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 1350-1)
Vee imendumine < 0,2 kg/(m²min0,5) (SFS-EN 1015-18)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,1 (SFS-EN 1015-19)
Sideaine Tsement ja polümeerid
Täiteaine Purustatud lubjakivi ja dolomiit 0…1 mm
Lisandid Anorgaanilised pigmendid. Kapillaarset veeimavust vähendavad