weber.cal 142

cal_142.jpg

 

 

webercal 142 on lubjal baseeruv täitekrohv. Toote täitetera on kuni 3 mm. Maksimaalne kihipaksus ühes kihis 10 mm. Väga hea veeauru läbilaskvusega. Kasutatakse põhiliselt tellis- ja paekivimüüride krohvimiseks muinsuskaitseobjektidel. Käsitsi ja pumbaga pinnale kantav. L100/900.

  • Miljööväärtuslike objektide ehitamiseks
  • Muinsuskaitse objektide ehitamiseks
  • Hea veeauru läbilaskvusega
     

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Lahtine krohv ja värv on vaja enne krohvimistöid eemaldada. Parema nakke saavutamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalset nakkekrohvi webercal 109. 

TÖÖJUHISED
Lubi-täitekrohviga kantakse pinnale ca 10 mm paksune kiht ning reeglina kas pritsiga või käsitsi nö sisse visates. Eesmärk on saavutada piisav kihipaksus aluspinna tasandamiseks ning samas piisav siledus peenikese lubi-pinnakrohvi alla. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvitud pinda on vaja vähemalt 3 päev peale krohvimist minimaalselt kaks korda päevas niisutada. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Soovituslik kihipaksus kuni 10 mm
Veekulu 5 l/25 kg
Materjalikulu 20 kg/m2 (10 mm)
Tera suurus 0...3 mm
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,1 m (SFS-EN 1015-19)
Koostis Lubi, purustatud lubjakivi, liiv