weber.cal 144

cal_144.jpg

 

 

webercal 148 on lubjal baseeruv pinnakrohv. Toote täitetera on kuni 1 mm. Maksimaalne kihipaksus 3 mm. Väga hea veeauru läbilaskvusega. Kasutatakse põhiliselt tellis- ja paekivimüüride krohvimiseks muinsuskaitseobjektidel. Käsitsi ja pumbaga pinnale kantav. L100/900. 

  • Miljööväärtuslike objektide ehitamiseks
  • Muinsuskaitse objektide ehitamiseks
  • Hea veeauru läbilaskvusega
     

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Lahtine krohv ja värv on vaja enne krohvimistöid eemaldada. Parema tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada esmalt aluspinna tasandamiseks sobivat lubikrohvi. 

TÖÖJUHISED
Lubi-pinnakrohviga kantakse pinnale ca 3 mm paksune kiht ning reeglina tehakse seda käsitsi, kuid saab ka pumbaga pinnale kanda. Eesmärk on saavutada sile nn käsikrohvitud pind värvi alla. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvitud pinda on vaja vähemalt 3 päev peale krohvimist minimaalselt kaks korda päevas niisutada. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Soovituslik kihipaksus kuni 3 mm
Veekulu 6 l/25 kg
Materjalikulu 2 kg/m²
Tera suurus 0...1 mm
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,1 m (SFS-EN 1015-19)
Koostis Lubi, purustatud lubjakivi, ilmastikukindlust parandavad ained