weber.cal 152

cal_152.jpg

webercal 148 on lubjal baseeruv pinnakrohv. Toote täitetera on kuni 1 mm. Maksimaalne kihipaksus 3 mm. Väga hea veeauru läbilaskvusega ja niiskuskindel. Kasutatakse põhiliselt tellis- ja paekivimüüride krohvimiseks muinsuskaitseobjektidel. Sobib ka soklites kasutamiseks. Käsitsi ja pumbaga pinnale kantav. LLh 40/60/500. 

  • Miljööväärtuslike objektide ehitamiseks
  • Muinsuskaitse objektide ehitamiseks
  • Hea veeauru läbilaskvusega
  • Niiskuskindel

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Lahtine krohv ja värv on vaja enne krohvimistöid eemaldada. Parema tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada esmalt aluspinna tasandamiseks sobivat lubikrohvi. 

TÖÖJUHISED
Lubi-pinnakrohviga kantakse pinnale ca 3 mm paksune kiht ning reeglina tehakse seda käsitsi, kuid saab ka pumbaga pinnale kanda. Eesmärk on saavutada sile nn käsikrohvitud pind värvi alla. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvitud pinda on vaja vähemalt 3 päev peale krohvimist minimaalselt kaks korda päevas niisutada. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Soovituslik kihipaksus kuni 10 mm
Veekulu 6 l/25 kg
Materjalikulu 2 kg/m²
Tera suurus 0...1 mm
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,1 m (SFS-EN 1015-19)
Koostis Lubi, purustatud lubjakivi, hüdrauliline lubi, ilmastikukindlust parandavad ained