weberpas 431 polümeerkrohv

weber.pas 431 polümeerkrohv


 

weber.pas 431 on polümeerne lahustivaba koheselt kasutusvalmis dekoratiivkrohv mis on mõeldud fassaadide viimistlemiseks. Toode sobib erinevate soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) viimistlemiseks nii vahtpolüstüreenil (EPS), mineraalvillal kui ka fenoolplaadil (Kingspan Kooltherm K5). 

  • Hüdrofoobne tugev ja vastupidav fassaadikrohv
  • Väga hea nakkuvusega aluskrohvile
  • Väga elastne
  • Võimaldab toonida väga tumedaid (heledusaste >5%) ja intensiivseid toone

ENNE KASUTAMIST

Aluspind peab olema sile, tugev, kuiv ja puhas. Vana värv, nõrk ning pehme aluskiht tuleb eemaldada. Suuremate ebatasasuste krohvimiseks sobib weber IP18, väiksemate ebatasasuste korral sobib tasandamiseks webertherm 310. Enne dekoratiivkrovhi weberpas 431 peale kandmist tuleb krohvitav pind eelnevalt kruntida weberprim 403-ga. Kruntimine ei ole vajalik polümeerse armeerimismassi webertherm 377 viimistlemisel, kui viimistluskrohvi toon ei erine oluliselt armeerimissegu toonist (weberhterm 377 värvitoon on nn naturaalvalge). 

TÖÖJUHISED

weberpas 431 on hõõrdkrohv, mis kantakse pinnale terasliibiga ja lõplik viimistlus tehakse plasthõõrutiga. Et vältida töövuuke, tuleks terve fassaadipind viimistleda korraga ja üleminekud teha märg-märjale meetodil. Kui see ei õnnestu, on soovitatav töö- ja üleminekuvuugid kavandada vähem nähtavatesse kohtadesse. Enne weberpas 431 pinnale kandmist tuleb see ämbris hoolikalt läbi segada, kuna ladustamise ja transpordi ajal võib segu ämbris separeeruda. Segamiseks kasutada trelli ja visplit. Segamisaeg on ca 2 minutit. Oluline on teha üles-alla liigutusi, kuna tera vajub ämbri põhja. Segamise ajal ja enne seinale kandmist tuleb järgida, et toonimispigmendid oleks ühtlaselt segunenud.

Tööde teostamise ajal ja vähemalt 2 päeva peale töödega lõpetamist peab töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C. Ideaalsed tingimused on vahemikus +10...+20 °C, pilvise ilmaga (st ilma otsese päikseta) ning ilma tugeva tuuleta. Värvitööd otsese päikese ja tugeva tuulega on keelatud. Tellingud peavad olema fassaadikardinatega kaetud.

OHUTUSNÕUDED

Vältida kokkupuudet kaitsmata nahaga ning sattumist silma. Silma sattumise korral loputada koheselt rohke puhta veega. Alla neelamise korral pöörduda koheselt meditsiinilise abi poole ning näidata toote etiketti ja materjali ohutuskaarti. Materjaliga töötamise korral on soovitatav kasutada kaitseprille, kindaid ning sobivat riietust. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Lisainfo jaoks lugeda materjali ohutuskaarti. 

JÄRELHOOLDUS

Värskelt krohvitud pinda kaitsta intensiivse päikse, tugeva tuule ja sademete eest. Peale krohvimistööde lõppu võib pinna soovi või vajaduse korral üle värvida näiteks silikoonvärviga weberton 411 AquaBalance või dispersioonvärviga weberton 412 AquaBalance. Värv kantakse pinnale kahes kihis. Samuti on värvimine lubatud ja soovitatav krohvfassaadi värskendamiseks. Üldjuhul on see vajadus olenevalt keskkonnast ja hooldusest iga ca 10...15 aasta tagant. Värsket krohvfassaadi on lubatud regulaarselt pesta. Selleks võib kasutada nt jooksvat vett ja harja. Kõrgsurvepesurid ei ole soovitatavad, kuna otsekontaktis võib see krohvikihti lõhkuda. 

 

Pakend 25 kg ämber
Säilivuaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis, kaitstuna päikese ja külma eest
Kulunorm ja kattevõime

1,5 mm tera: 2,9 kg/m² – umbes 8,6 m²/ 25 kg

2,0 mm tera: 3,5 kg/m² – umbes 7,1 m²/ 25 kg

3,0 mm tera: 4,5 kg/m² – umbes 5,5 m²/ 25 kg
Veeauru läbilaskvus

V2, 15-150 g/m²d

Veeimavus 

150 g/m²

Kapillaarne veeimavus W3, <0,3 kg/m²h
Tihedus 1850 kg/m³
Kuivamisaeg 1-2 ööpäeva
Nakketugevus 0,3 MPa
Värvus valge, toonitav

Seotud tooted weberpas 431 polümeerkrohv