weber.therm plus ultra

PS_plusultra.jpg

Tsemendil baseeruv fiiberkiududega armeeritud krohvisegu mis on mõeldud spetsiaalselt weber.therm plus ultra SILS ehk fenoolplaatidega (Kingspan Kooltherm K5) soojustussüsteemis isolatsiooni liimimiseks ja armeerimiseks. Segu sisaldab kapillaarset veeimavust tõkestavaid lisandeid, mistõttu pinnale langevad sademed ei tungi kergesti segust läbi ning konstruktsioon püsib kuivana. Kivistunud krohvikiht ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Armeeringul on soovitatav kihipaksus 5...8 mm.

Tehnilised andmed:

Kulunorm Umbes 1,5 kg/m²/mm, isolatsiooniplaatide kleepimisel umbes 5 kg/m², armeerimisel umbes 7...8 kg/m²
Pakend 30 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Soovituslik kihipaksus weber.therm plus ultra SILS armeerimisel 5...8 mm
Veekulu 8 l/30 kg
Veeauru difusioonitakistus μ ≤25
Veeimavuse koefitsent W <0,5 kg/m²·√h
Tugevusklass CS IV
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Sideaine Tsement ja polümeerid

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  •  Liimimiseks mistahes mineraalsetele aluspindadele, nt kergplokkidele (fibo), poorbetoonile (Bauroc), betoonile, tellismüüritistele jne.
  • Aluspind peab olema puhas mistahes naket takistavatest teguritest nagu lahtine krohv / värv, tolm, õli jmt mustus.
  • Imavad aluspinnad tuleb eelnevalt korralikult kruntida süvakrundiga weber.prim 400 Tiefgrund.

Omadused ja eelised

  • weber.therm plus ultra SILS süsteemi liim- ja armeersegu
  • Käsitsi või pumbaga pinnale kantav tsementkrohv

Pane tähele!

  • Tööde teostamise ajal ja 48 h peale tööde lõppu peab olema tagatud temperatuur vähemalt +5°C.