weber.therm plus ultra

PS_plusultra.jpg


 

Tsemendil baseeruv fiiberkiududega armeeritud krohvisegu mis on mõeldud spetsiaalselt weber.therm plus ultra SILS ehk fenoolplaatidega (Kingspan Kooltherm K5) soojustussüsteemis isolatsiooni liimimiseks ja armeerimiseks. Segu sisaldab kapillaarset veeimavust tõkestavaid lisandeid, mistõttu pinnale langevad sademed ei tungi kergesti segust läbi ning konstruktsioon püsib kuivana. Kivistunud krohvikiht ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Armeeringul on soovitatav kihipaksus 5...8 mm.

Kulunorm Umbes 1,5 kg/m²/mm, isolatsiooniplaatide kleepimisel umbes 5 kg/m², armeerimisel umbes 7...8 kg/m²
Pakend 30 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Soovituslik kihipaksus weber.therm plus ultra SILS armeerimisel 5...8 mm
Veekulu 8 l/30 kg
Veeauru difusioonitakistus μ ≤25
Veeimavuse koefitsent W <0,5 kg/m²·√h
Tugevusklass CS IV
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Sideaine Tsement ja polümeerid

Paigaldusjuhised

Seotud tooted ja lahendused