webertherm plus ultra

PS_plusultra.jpg


 

webertherm plus ultra on fiiberkiududega, pumbaga või käsitsi pinnale kantav universaalne liim- ja armeersegu weber.therm plus ultra soojusisolatsiooni-liitsüsteemis (SILS) fenoolplaadi Kingspan Kooltherm K5 liimimiseks ja armeerimiseks. Segu sisaldab kapillaarset veeimavust tõkestavaid lisandeid, mistõttu pinnale langevad sademed ei tungi kergesti segust läbi ning konstruktsioon püsib kuivana. Kivistunud krohvikiht ei tekita veeaurule läbimatut kihti. 

  • Suur nakketugevus
  • Elastne
  • Pragunemiskindel
  • Külmakindel

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida.
Soojustuse kleepimisel seinale peab aluspind olema piisavalt tasane, et liimsegu paksus ei ületaks 20 mm. Vajadusel tuleb aluspinda eelnevalt tasandada. 

TÖÖJUHISED
Soojustusplaatide (fenoolplaat) krohvimine tehakse kahes kihis. Segu võib pinnale kanda käsitsi või krohvimispumbaga. Esimene segukiht tehakse 2...3 mm paksune (segu kulu 3…4 kg/m²). Kohe pärast esimese kihi seinale kandmist surutakse värskesse segusse armeerimisvõrk weber 397. Pind tasandatakse terasliibiga, armeerimisvõrk peab olema üleni seguga kaetud. Ülekate võrgu paanide vahel ja jätkamisel peab olema vähemalt 100 mm. Teine kiht armeerimissegu kantakse peale koheselt nn märg-märjale meetodil, kihi paksus 2...3 mm (segu kulu 2...3 kg/m²). Kogu armeeringu paksus peab jääma vahemikku 4...7 mm. 
Soojusisolatsiooni kleepimisel SILSi ehitamisel kantakse webertherm plus ultra plaadi pinnale kellu või plaatimiskammiga. Sileda aluspinna korral kantakse segu kogu plaadi tagumisele küljele plaatimiskammiga (hambulisus 12x12 mm). Ebatasase aluspinna puhul kantakse segu isolatsiooniplaadi tagaküljele ühtlase vaaluna umbes 10 cm laiuselt ning keskele lisatakse 3 segupätsikest. Vähemalt 60% isolatsiooniplaadi tagaküljest ja aluspinnast peab värskelt kleebitud isolatsiooniplaadi eemaldamisel olema seguga kaetud. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvimistööde ajal ja vähemalt 2 järgneva ööpäeva jooksul pärast krohvimist peab pinna temperatuur ületama +5 °C. Värskelt krohvitud pinda kaitsta intensiivse päikese, tugeva tuule ja sademete eest. Kuivades ja soojades oludes (sisetingimused, päikseline ja/või tuuline ilm) on soovitatav krohvitud pinda 1-2 ööpäeva jooksul niisutada.

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid.

Kulunorm Umbes 1,5 kg/m²/mm, isolatsiooniplaatide kleepimisel umbes 5 kg/m², armeerimisel umbes 7...8 kg/m²
Pakend 30 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Soovituslik kihipaksus weber.therm plus ultra SILS armeerimisel 5...8 mm
Veekulu 8 l/30 kg
Veeauru difusioonitakistus μ ≤25
Veeimavuse koefitsent W <0,5 kg/m²·√h
Tugevusklass CS IV
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Sideaine Tsement ja polümeerid

Seotud tooted webertherm plus ultra