webervetonit 202

weber.vetonit_202.jpg


 

webervetonit 202 on värviline krohvipüstoliga paigaldatav viimistluskrohv. Pritskrohv sisaldab pealispinnale sädelust andvat peenikest vilgukivi puru. Toodet tarnitakse juba valmis värvilise kuivseguna 20 kg kotis ja valmistamiseks lisatakse vaid vett. Toonitakse tehases vastavalt värvikaartidele webervetonit 36 (36 tooni) ja weber standardkulörkarta (99 tooni).

Textures

  • Lai toonivalik
  • Pritsitav
  • Bioloogilisele määrdumisele vastupidav

ENNE KASUTAMIST
Sobib kõikidele lubitsement- ja tsementkrohvidele. Kaetav krohvipind peab olema vähemalt 2...3 ööpäeva vanune ja piisavalt kivinenud. Aluspind peab olema piisavalt kare, et saavutada parim nake. Vana krohvipinda viimistledes tuleb eemaldada kõik naket takistavad ained nagu näiteks soolad, tolm, tsemendipiim, orgaaniline värv jne. Puhastamiseks võib kasutada näiteks liivapritsi või survepesurit. Aluspinnas olevad augud ja lohud täidetakse sobiva seguga, suuremate aukude puhul sobib weber IP18, väiksemate lohkude täitmiseks võib kasutada krohvisegu weber.therm 310

TÖÖJUHISED
Pritskrohvi tegemiseks kasutatakse krohvipumpa või ülaanumaga pritspüstolit. Pritsitakse minimaalset kahes kihis. Valmis pinna värvitooni mõjutavad muuhulgas aluspinna imavusvõime, segu plastsus, pinna
karedus ja ka pritsi suudme suurus ning kasutatav õhuhulk. Esimene kiht pritsitakse alati vedelama seguga ja suurema õhusurvega. Teine kiht pritsitakse tavaliselt järgmisel päeval juba kivinenud aluskihile. Erineva
pinnastruktuuri saame muutes suudme suurust, õhuhulka, pritsimise kaugust ja segu plastsust. Vedelam segu koos tugevama õhusurvega ja
peenema düüsiga annab siledama ja ühtlasema pealispinna. Töövuugid tuleks jätta vähem nähtavatesse kohtadesse (vihmaveetoru tagune) või siis seinanurkadesse. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitav kasutada korvtõstukit, mis võimaldab piisavalt liikuda. Tellingud peaksid olema seinapinnast suhteliselt kaugel, kuna pritsimise normaalne kaugus seinast on 0,6...1 m. Liiga lähedalt pritsides või liigselt segu samasse kohta kuhjates jääb lõpptulemus laiguline, tegemise ajal on need kohad äratuntavad eriliselt läikiva pealispinnaga. Õige pritsimismeetod on
ristsuunas ringikujuliste liigutustega samal ajal ühtlaselt edasi liikudes. 

JÄRELHOOLDUS
Värskelt krohvitud pinda kaitsta otsese päikesevalguse eest ja hoida niiskena 3 ööpäeva. Sooja ja kuiva ilma korral on soovitav krohvipinda niisutada uduvihmutiga. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Pakend 20 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Soovituslik kihipaksus 3...4 mm
Kulunorm 5...7 kg/m²
Veekulu 4,8...5,6 l/20 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 1350-1)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,12 (SFS-EN 1015-19)
Sideaine Kustutatud lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi 0...3 mm
Lisandid Anorgaanilised pigmendid