weber.vetonit 401

vetonit_401.jpg

 

 

webervetonit 401 on käsitsi või pumbaga paigaldatav kolmekihilise raskekrohvi-süsteemi esimese kihi (nn „küünte“ tegemiseks) segu, millega luuakse nakkepind täitekrohvidele. webervetonit 401 on nn tugev nakkekrohv, kuna tema tsemendisisaldus on suur ning sideaine osakaal kogu materjalist kõrge. LT 10/90/350. 

  • Käsitsi paigaldatav
  • Pumbaga paigaldatav
  • Sobib "küünte" tegemiseks

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida. Metall-krohvivõrk võib olla RVK-kinnititega juba paigaldatud, kuid võrgu võib paigaldada ka peale "küünte" tegemist. 

TÖÖJUHISED
Segu segamiseks kasutatakse 4...5 l puhast vett 25 kg koti kohta. Segamisaeg on 3...10 minutit. webervetonit 401 paigaldatakse kas käsitsi või krohvipumbaga. Segu kantakse pinnale umbes 3  mm paksuses kihis. Tööde teostamise ajal peab töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C, soovituslik õhutemperatuuri vahemik on +10...+20 °C. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvitud pinda on vaja vajadusel 1 päeva jooksul peale krohvimist niisutada. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Pakend 25; 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Veekulu 4...5 l/25 kg
Kulunorm 3…4 kg/m²
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Kustutatud lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...4 mm