weber.vetonit 402

vetonit_401_01.jpg

Käsitsi või pumbaga paigaldatav kolmekihilise krohvisüsteemi esimese kihi, nn „küünte“ segu, millega luuakse nakkepind täitekrohvidele. weber.vetonit 402 on tugev nakkekrohv, kuna tema tsemendisisaldus on suur ning täiteaine osakaal kogu materjalist kõrge. 

Tehnilised andmed:

Pakend 25; 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Veekulu 4...5 l/25 kg
Kulunorm 3…4 kg/m²
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Kustutatud lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...4 mm

 

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  • Aluspinnaks võib olla erinev mineraalne pind, nt tellis-, plokk-, betoon või poorbetoon. 
  • Enne töödega alustamist tuleb aluspind puhastada kõikidest naket takistavatest teguritest nagu tolm, lahtine krohv või –värv jmt. 

Omadused ja eelised

  • Kolmekihilise krohvisüsteemi nakkekrohv („küünte“ segu)
  • Lubitsementkrohv
 

Pane tähele!

  • Vältida töötamist otsese päikese käes ja tugeva tuule korral, mis soodustavad liiga kiiret kuivamist.
  • Lubitsementtoodetel on iseloomulik kahvatu lubja- ja soolahärmatise teke fassaadipinnale. See on mööduv ning ei vähenda fassaadikatte tugevust ja vastupidavust.