weber.vetonit 402

vetonit_401_01.jpg

Tehnilised andmed:

Pakend 25; 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Veekulu 4...5 l/25 kg
Kulunorm 3…4 kg/m²
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Kustutatud lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...4 mm

 

Käsitsi või pumbaga paigaldatav kolmekihilise krohvisüsteemi esimese kihi, nn „küünte“ segu, millega luuakse nakkepind täitekrohvidele. weber.vetonit 402 on tugev nakkekrohv, kuna tema tsemendisisaldus on suur ning täiteaine osakaal kogu materjalist kõrge. 

  • Kolmekihilise krohvisüsteemi nakkekrohv („küünte“ segu)
  • Lubitsementkrohv
 

Paigaldusjuhised