webervetonit 412

vetonit_411_03.jpg

webervetonit 412 on käsitsi- ja pumbaga paigaldatav  ThermoRoc (lubitsement versioon / endine SerpoRoc) kolmekihilise soojustussüsteemi täitekrohv või kolmekihilise raskekrohvi-süsteemi täitekrohv. Täitetera suurus kuni 4 mm. Kihipaksus reeglina 5...15 mm. Tegemist on nö keskmise tugevusega täitekrohviga kus sideaines on võrdses koguses tsementi ja lupja ning sideaine osakaal kogu materjalist on veidi väiksem kui webervetonit 411 puhul. LT 50/50/600. 

 

  • Heade paigaldusomadustega
  • Kolmekihilise süsteemi täitekrohv
  • Vastupidav
     
 

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Täitekrohvi webervetonit 412 alla peaks ebastabiilse aluspinna korral tegema esmalt nakkekihi sobiva koostisega nakkekrohviga. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida. 

TÖÖJUHISED
Segu segamiseks kasutatakse 4...5 l puhast vett 25 kg koti kohta. Segamisaeg on 3...10 minutit. webervetonit 412 paigaldatakse kas käsitsi või krohvipumbaga. Segu kantakse pinnale umbes 5...15  mm paksuses kihis. Tööde teostamise ajal peab töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C, soovituslik õhutemperatuuri vahemik on +10...+20 °C. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvitud pinda on vaja 2...3 päeva peale krohvimist niisutada, soovitatavalt 2 korda päevas. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kulunorm 15...25 kg/m²
Veekulu 4...5 l/25 kg
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...4 mm