weber.vetonit 412

vetonit_411_03.jpg

Käsitsi- ja pumbaga paigaldatav ThermoRoc (lubitsement versioon / endine SerpoRoc) kolmekihilise süsteemi täitekrohv. Antud meetodit kasutatakse mineraalvilla peal metallist krohvivõrguga soojustussüsteemi ülesehitusel. Materjal sobib kasutamiseks ka tavalise kolmekihilise krohvilahenduse täitekrohvina. 

Tehnilised andmed:

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kulunorm 15...25 kg/m²
Veekulu 4...5 l/25 kg
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...4 mm

 

Dokumentatsioon ja tootelehed

Tea enne paigaldustöödega alustamist

  • Aluspind peab olema puhas kõikidest naket takistavatest teguritest.
  • Krohv kantakse soovitatavalt nakkekrohviga (nt weber 400 / weber 401 / weber 402) töödeldud aluspinnale.
  • Kasutades toodet ThermoRoc süsteemis, peab kihi paksus olema ca 10…12 mm, täpsemalt vaadata ThermoRoc süsteemi paigaldusjuhisest. 

Omadused ja eelised

  • ThermoRoc süsteemi / kolmekihilise krohvilahenduse täitekrohv
  • Lubitsementkrohv
  • Heade töödeldavusomadustega ja kauakestva tulemusega
 

Pane tähele!

  • Sooja ja kuiva ilma korral tuleb pinda niisutada.