webervetonit 416

kotipilt.jpg


 

webervetonit 416 on käsitsi või pumbaga paigaldatav fassaadipahtel krohvisüsteemi viimase kihina värvialuse pinna krohvimiseks. Kasutatakse nn vilditava silekrohvi tegemiseks nt erinevates Weberi soojusisolatsiooni-liitsüsteemides (SILS) Täitetera suurus on kuni 1,5 mm. LT 85/15. 

  • Madala veeimavusega
  • Tagab sileda pinna värvi alla
  • Ei tekita veeaurule läbimatut kihti
 

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Pinnakrohvi webervetonit 416 aluspind peab olema piisavalt sile, et sinna peale saaks nn vilditavat pinnakrohvi kanda. Pinnakrohv kopeerib aluspinna ebatasasusi ja kontuure. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida. 

TÖÖJUHISED
Segu segamiseks kasutatakse 4...5 l puhast vett 25 kg koti kohta. Segamisaeg on 3...10 minutit. webervetonit 416 paigaldatakse kas käsitsi või krohvipumbaga. Segu kantakse pinnale umbes 1...3  mm paksuses kihis. Tööde teostamise ajal peab töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C, soovituslik õhutemperatuuri vahemik on +10...+20 °C. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvitud pinda on vaja umbes 2 päeva peale krohvimist niisutada, soovitatavalt 2 korda päevas. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid.

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kulunorm 1,5 kg/m²/mm (1...3 mm)
Veekulu 4...5 l/25 kg
Tulepüsivusklass A1, mittepõlev (EN 13501-1)
Sideaine Lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...1,5 mm

Referentsid

Weber Estonia
Kõik fassaadikrohvid, tarvikud ja lahendused

Ärihoone, Estonia pst 15

Vana miljööväärtusliku hoone renoveerimine on alati väljakutse. Lisaks on antud objekti puhul tegemist veel mitme erineva alus-konstruktsiooniga hoonega, mille renoveerimiseks tuleb kombineerida ...

Weber Estonia
Kõik fassaadikrohvid, tarvikud ja lahendused

Korterelamu Koplis

Vana ajaloohõnguline hoone renoveerimine ja ümberehitus korterelamuks.
Fassaadi renoveerimisel kasutatud soojustussüsteemi WeberTherm

Seotud tooted webervetonit 416