webervetonit 423

vetonit_411_04.jpg


 

webervetonit 423 on käsitsi või pumbaga paigaldatav kolmekihilise krohvisüsteemi viimane kiht ehk pinnakrohv. Kasutatakse nn vilditava silekrohvi tegemiseks. Täitetera suurus on kuni 0,6 mm. LT 65/35/600. 

  • Kolmekihilise krohvisüsteemi pinnakrohv
  • Heade paigaldusomadustega
  • Väga vastupidav lahendus
 

ENNE KASUTAMIST
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Tolm ja lahtised või lagunevad materjalikihid tuleb eemaldada. Pinnakrohvi webervetonit 423 aluspind peab olema piisavalt sile, et sinna peale saaks nn vilditavat pinnakrohvi kanda. Pinnakrohv kopeerib aluspinna ebatasasusi ja kontuure. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu pinnale kandmist aluspind niisutada või vajadusel kruntida. 

TÖÖJUHISED
Segu segamiseks kasutatakse 4...5 l puhast vett 25 kg koti kohta. Segamisaeg on 3...10 minutit. webervetonit 423 paigaldatakse kas käsitsi või krohvipumbaga. Segu kantakse pinnale umbes 2...3  mm paksuses kihis. Tööde teostamise ajal peab töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C, soovituslik õhutemperatuuri vahemik on +10...+20 °C. 

JÄRELHOOLDUS
Krohvitud pinda on vaja 2...3 päeva peale krohvimist niisutada, soovitatavalt 2 korda päevas. 

OHUTUSTEAVE
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 

Pakend 25; 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kulunorm 3,5...5 kg/m² (2...3 mm)
Veekulu 4...5 l/25 kg
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 13501-1)
Sideaine Lubi ja tsement
Täiteaine Purustatud lubjakivi, terasuurusega 0...0,6 mm

Seotud tooted webervetonit 423