Soojustus- ehk termokrohv

Soojustus- ehk termokrohvi lahendus

Soojustus- ehk termokrohvide näol on tegemist mineraalse kergkrohviga, kus täitematerjaliks on kasutatud vahtpolüstüreeni (EPS) graanuleid. Seeläbi saavutatakse krohvile kergem kaal ning suurendatakse krohvi soojapidavust. Sellist soojustamise ja krohvimise tehnoloogiat saab kasutada nii sise- kui ka välistöödel. Väga tihti leiab see kasutust just hoone seestpoolt soojustamisel, kuid sellisel juhul tuleb arvestada seina erinevate kihtide soojustakistust ning arvutada seeläbi maksimaalne lubatud termokrohvi kihipaksus. Enim kasutatakse termokrohve muinsuskaitse- või miljööväärtuslike objektide puhul, kus hoone fassaadi välisilmet ei tohi muuta. 
 

Aluskrohv imavate ja ebastabiilsete aluspindade korral weber.therm 500, nakkekrohv termokrohvidele

1.  Soojustuskrohv - weber.therm 505 Dämmputz; λ=0,05 W/mK
2. Kerg-armeerimissegu - weber.therm 307 spetsiaalne kerg-armeerimiskrohv (EPS-graanulitega),  webertherm 310 fiiberkiududega armeeritud ja väga elastne mineraalne armeersegu.
3. Dekoratiivkrohvi krunt - weber.prim 403 kvartsliivaga universaalne dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)
4. Polümeersed dekoratiivkrohvid - weber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv, toonitav weber.pas 471 (polü-)siloksaankrohv, toonitav
4. Mineraalsed dekoratiivkrohvid - weber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv „scratch“;  weber.star 240 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv „rillen“; weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav
5. Fassaadivärvid - weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv, toonitav weber.ton 414 ühtlustav silikaatvärv, toonitav weber.ton 412 dispersioonvärv, toonitav

Soojustus- ehk termokrohvi lahendus

 

 

 

Tuletundlikkuse klass     C-s2, d0
Termokrohvi kihipaksus 20...100 mm
Termokrohvi soojusjuhtivustegur λ     λ=0,05 W/mK
Armeeringu nõutud paksus 5...8 mm
Armeerimisvõrk (ETA no 13/0392) ≥160 g/m²

 

Seotud tooted ja lahendused