weber.therm ECO SILS

weber.therm ECO SILS lahendus

weber.therm ECO SILS on lahendus on kõige keskkonnasäästlikum, kuna soojustusmaterjalina kasutatakse puitkiudvilla. Seda lahendust saab ehitada nii mineraalsele aluspinnale kui ka kergetele puitkarkassmajadele. Ülesehituselt on ECO lahendus väga sarnane tavalisele mineraalvillaga SILS-süsteemile. weber.therm ECO SILS-lahendus sobib eelkõige puitmajadele, luues seal niiskuse liikumiseks ühtlaste omadustega piirdekonstruktsiooni.

 

1. Liimsegu - Mineraalsetele aluspindadele: weber.therm 301 mineraalne liimsegu; Betoonist pindadele: weber.therm 370 mineraalne liimsegu
2. Soojustusmaterjal - mineraalne puitkiudvill weber.therm HF 
3. Kinnitustüübel - metallsüdamikuga kruvitüübel (STR-U 2G)
4. Armeerimissegu (mineraalne) - weber.therm 301 mineraalne universaalne liim- ja armeerimissegu koos armeerimisvõrguga (≥160 g/m²)
5. Dekoratiivkrohvi krunt - weber.prim 403 kvartsliivaga universaalne dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)
6. a) Polümeersed dekoratiivkrohvid - weber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv, toonitav
b) Mineraalsed dekoratiivkrohvid - weber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „scratch“; weber.star 240 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „rillen“, weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav
7. Fassaadivärvid - weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv, toonitav, weber.ton 414 ühtlustav silikaatvärv, toonitav; weber.ton 412 dispersioonvärv, toonitav

Tuletundlikkuse klass B2
Nõutud nakkepind soojustuse ja aluspinna vahel          >60 %
Armeeringu nõutud paksus 5...8 mm
Armeerimisvõrk (ETA no 13/0392) ≥160 g/m²

Seotud tooted ja lahendused