WeberVent

WeberVent lahendus

WeberVent on ainus tuulutatav fassaadilahendus, mida saab viimistleda dekoratiivkrohvidega. Esmalt paigaldatakse soojustus karkassi vahele, seejärel kaetakse tuuletõkkeplaadiga ning siis paigaldatakse tuulutusliistuga spetsiaalne krohvitav krohvialusplaat Cembrit Permabase, mis kaetakse pealt armeerimisseguga weber.therm 310. Viimase kihina saab pinnale kanda mistahes dekoratiivkrohvi või fassaadipahtli ja -värvi, sest toodete difusioonitakistus tuulutatava lahenduse puhul mingeid piire ei sea.  

 

 

1. Armeerimissegu (mineraalne) - weber.therm 310 fiiberkiududega armeeritud ja väga elastne mineraalne armeerimissegu koos armeerimisvõrguga (≥160 g/m²); *Esimene 100-le külmatsüklile testitud segu Eestis!
2. Dekoratiivkrohvi krunt - weber.prim 403 kvartsliivaga universaalne dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)
3. a) Polümeersed dekoratiivkrohvid - weber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv, toonitav weber.pas 471 (polü-)siloksaankrohv, toonitav
b) Mineraalsed dekoratiivkrohvid - weber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „scratch“; weber.star 240 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, „rillen“; weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav
4. Fassaadivärvid - weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv, toonitav weber.ton 414 ühtlustav silikaatvärv, toonitav weber.ton 412 dispersioonvärv, toonitav

WeberVent lahendus

 

 

 

 

Tuletundlikkuse klass A1
Armeeringu nõutud paksus 5...8 mm
Armeerimisvõrk (ETA no 13/0392)                  ≥160 g/m²

 

Seotud tooted ja lahendused