weber TD 351

Kirjukivikrohv ehk mosaiikkrohv


 

weber TD 351 on naturaalsel kivipurul põhinev mosaiikkrohv/kirjukivikrohv, mille täitetera on kvartskivim.

Textures

  • Põhineb värvilisel kvartsil
  • Keskmise terasuurusega
  • Vastupidav mehaanilisele koormusele
  • Vastupidav niiskusele
  • 21 atraktiivset tooni

ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, kõva ja mahupüsiv. Kõik lahtised osad ja naket takistavad tegurid nagu kooruv värv, tolm, õli, tsemendipiim jmt tuleb eelnevalt eemaldada. Pind peab olema kaitstud kapillaarse veeimavuse eest, vajadusel tuleb pinnad enne vastavalt töödelda ja kaitsta. Enne mosaiikkrohvi pinnale kandmist tuleb aluspind kruntida selleks ettenähtud krundiga weber PG221.

SEGU VALMISTAMINE

Toode on koheselt kasutusvalmis. Enne toote pinnale kandmist on vaja segu korralikult läbi segada, mida võib teha ka lihtsalt kelluga. Trelli ja vispli kasutamine ei ole lubatud. Soovi korral võib tootele lisada kuni 200 ml puhast vett ühe 25 kg ämbri kohta. 

TÖÖDE TEOSTAMINE

Materjal kantakse aluspinnale roostevabast terasest krohviliibiga / spaatliga. Mosaiikkrohv tuleb pinnale kanda väga ühtlase kihipaksusega, et vältida segu „lainetamist“. Silumine tuleb teha alati ühes suunas. Kihi paksus peab jääma enam vähem täitetera paksune, st antud juhul ca 2,0 mm. Värsket krohvipinda tuleb tööde ajal kaitsta otsese päikese ja sademete eest vähemalt 5...6 päeva, sõltuvalt keskkonnatingimustest.

PAIGALDUSTINGIMUSED

Krohvimise ajal ja krohvi kuivamise perioodil peab töökeskkonna ja aluspinna temperatuur olema vahemikus +5...+25 °C. Pinda tuleb kaitsta otseste sademete eest kuni krohv on täielikult kuivanud. Paigaldamist tuleb vältida tuulistes oludes ja otsese päikesega, mis kiirendavad segu normaalset kuivamist. Samuti tuleb tööde teostamist vältida madalatel temperatuuridel ja kõrge õhuniiskusega, sest see omakorda aeglustab normaalset kuivamist.

TÄHELEPANU!

Peale mosaiikkrohvi weber TD351 pinnale kandmist on segu valkja tooniga. See tuleneb krohvi liimainest, mis kuivamise käigus muutub täielikult transparentseks. Suure niiskuse korral võib laigulisust taas esineda ning see on antud materjali puhul normaalne nähtus.

MATERJALI TRANSPORT JA LADUSTAMINE

Materjali tuleb transportida ja ladustada terves ja vigastamata originaalpakendis. Toode säilib vähemalt 12 kuud tootmiskuupäevast. Säilitada soojades ja kuivades tingimustes. Kaitsta liiga madalate ja kõrgete temperatuuride eest. 

ETTEVAATUSABINÕUD

Paigaldamise ajal vältida seguga otsest kokkupuutumist. Silmi ja nahka tuleb värske toote eest kaitsta. Materjali silma sattumisel tuleb silmi pesta koheselt rohke puhta veega ning otsida meditsiinilist abi. Nahka pesta rohke seebi ja veega. Säilitada lastele kättesaamatus kohas. 

Tihedus 1,72 ±10% g/cm³
Paigaldus temperatuur +5...+25 °C
Avatud aeg u 20 min
Kulunorm

1,8 mm – 4,0...5,0 kg/m²

2,0 mm – 5,0...6,0 kg/m²
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg ämber (24 tk alusel; 600 kg)